Dva milijuna kuna za karlovačke programe u kulturi 2020.

Najviše se izdvaja za knjižnu, nakladničku i knjižničarsku djelatnost, a najmanje za inovativne umjetničke prakse

Autor: Marin Bakić

Grad Karlovac će u 2020. godini raspodijeliti oko dva milijuna kuna za javne potrebe u kulturi, sudeći po objavljenim rezultatima natječaja. Je li taj iznos veći ili manji od dva milijuna kuna, ne znamo jer je tablica u dokumentu nekoherentna. Po jednom zbrajanju, po djelatnostima, izdvaja se 2,026.000 kuna. Po onome kako su zbrojili u gradskoj upravi na kraju tog dokumenta, rekapitulirajući rezultate, izdvaja se 1,900.000 kuna.

Za programe Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ izdvaja se 385.000, za Gradski muzej Karlovac 400.000, a Gradsko kazalište „Zorin dom“ 445.000 kuna. Za programe ostalih organizacija, onih koje nisu ustanove u gradskom vlasništvu, izdvaja se 760.000 kuna.

Raspodjela je prikazana i po djelatnostima. Tako se za glazbeno-scensku djelatnost izdvaja 441.500 kuna, od toga Zorin domu 124.500. Zajednici organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti Karlovac za tradicionalne manifestacije i sudjelovanje na manifestacijama pripada 90.000 kuna. Za redovnu djelatnost Karlovačkog komornog orkestra i ostale koncertne aktivnosti Glazbena škola Karlovac dobiva 45.000 kuna. Puhački orkestar Karlovca je za redovne aktivnosti osigurao 50.000 kuna, a Karlovački tamburaški orkestar upola manje. Folklorni ansambl „Matija Gubec“ je za redovne aktivnosti i edukaciju ishodio 55.000 kuna, a dotacije od tri do pet tisuća kuna namijenjene su Chorusu Carolostadienu, Dječjem zboru „Cicibani“, Folklornoj družini „Vuga“, Učeničkom domu „Karlovac“, Matici umirovljenika Karlovac, Udruzi za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih „Carpe diem“ za organizaciju Dana Radićeve, Dokumentacijsko-memorijalnom centru hrvatskih branitelja „Damir Pintar“ za organizaciju obilježavanja obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, te Udruzi za društveni razvoj „KA-MATRIX“ u svrhu organizacije festivala Udar groma“.

U kategoriji dramske, plesne i izvedbene umjetnosti Zorin domu pripada 320.500 kuna, Udruzi „Carpe diem“ za program „Stiskavac u Tijesnoj“ 7.000 kuna, tvrtki Radar za kinoprikazivačku djelatnost na otvorenom 5.0000 kuna. Plesni centar “Studio 23” i Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost „F.R.E.E. D.A.N.C.E“ su za svoje plesne programi dobili deset, odnosno osam tisuća kuna. Za Sajam vlastelinstva, kojeg organizira Bratstvo svetog Mihovila, određeno je 30.000 kuna iz gradskog proračuna.

Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ je za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost namijenjeno 380.000 kuna, a tvrtki Kaloma 11.000. Matica hrvatska Karlovac je za dodjelu Nagrade „Zdravko Pucak“, izdavanje časopisa „Svjetlo“ i organiziranje tribina dobila ukupno 85.000 kuna, a Književni krug Karlovac, koji organizira i provodi natječaj za najbolju kratku priču „Zlatko Tomičić“, četiri tisuće. U ovoj kategoriji je za Paviljon Katzler 1897 izdvojeno pet tisuća kuna.

Za vizualne umjetnosti Grad izdvaja 431.000 kuna, od čega 400.000 pripada Gradskom muzeju Karlovac za čitav niz aktivnosti. Ostatak je namijenjen Povijesnoj postrojbi „Karlovački počasni vod ZNG-91.“, Udruzi likovnih autora Karlovac, Paviljonu Katzler, Nacionalnom svetištu svetog Josipa i Župi Blažene Djevice Marije Snježne, Husarskoj pukovniji Karlovačke županije, Zimskoj likovnoj koloniji i izložbama u Galeriji „Zilik“ i Arheološkoj udruzi „Kremen“.

Za inovativne umjetničke prakse i međunarodnu suradnju izdvojeno je 248.000 kuna, od čega najviše, sto tisuća, za organizaciju Međunarodnog festivala folklora u Karlovcu. Šezdeset tisuća kuna namijenjeno je Filmskoj reviziji mladeži i 13. Four River Film Festivalu, što organizira Kinoklub Karlovac, a F.R.E.E. D.A.N.C.E.-u za Međunarodni festival suvremenog plesa i izvedbenih umjetnosti 15.000 kuna. Udruga „Orpheus“ je dobila dvostruko više za Međunarodni etno-jazz festival. Za Savez udruga „KAoperativa“ i njezin program „SKENAtorium“ izdvaja se pet tisuća kuna. Isti iznos je namijenjen KA-MATRIX-u za program „Nova kultura/Hibridni grad“ i Udruzi za poticanje urbane glazbe i plesne kulture „Infinitum“ za „Infinity Festival“. Za 21. međunarodnu školu gitare Glazbena škola Karlovac je dobila 10.000 kuna.