Završena provedba projekta Potrošačka prava i obaveze

U sklopu projekta održane su tri javne tribine: po jedna u Karlovcu, Dugoj Resi i Muću. Cilj tribina bio je informirati građane da kao potrošač(ic)e donose ekonomski opravdane i informirane odluke jer je jedno od temeljnih prava potrošač(ic)a pravo na siguran proizvod

Autor: Ana Matan

„POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatska iz Karlovca je dana 28. listopada 2019. u Centru za mlade u Grabriku u Karlovcu održalo konferenciju za medije povodom završetka provedbe projekta Potrošačka prava i obaveze. Projekt se provodio šest mjeseci zahvaljujući financijskoj podršci u iznosu od HRK 63.897,51 Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

U sklopu projekta održane su tri javne tribine: po jedna u Karlovcu, Dugoj Resi i Muću. Cilj tribina bio je informirati građane da kao potrošač(ic)e donose ekonomski opravdane i informirane odluke jer je jedno od temeljnih prava potrošač(ic)a pravo na siguran proizvod.

Na tribinama su potrošači(ce) upoznate s definicijom potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Prije svake tribine potrošači(ce) su dobili upitnik sa sljedećih pet pitanja:

  1. Ako otiđete u kupnju hrane i druge robe široke potrošnje u neku od država članice EU hoćete li platiti carinske pristojbe ili neki dodatni porez na dodanu vrijednost kad se vratite u Hrvatsku?
  2. Mora li trgovac prilikom isticanja cijene proizvoda istaknuti maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda?
  3. Možete li se predomisliti o kupovini u roku od 14 dana ako ste proizvod kupili putem interneta?
  4. Ako u Registar „NE ZOVI“ potrošač upiše svoj fiksni, mobilni i/ili prepaid broj telefona, smije li ga u tom slučaju trgovac zvati radi sklapanja ugovora o prodaji?
  5. Je li usvojena direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i dvostrukoj kvaliteti proizvoda u Europskom parlamentu?

Na prvo pitanje točno je 15 potrošač(ic)a odgovorilo na sve tri tribine, a netočno je odgovorilo 18 potrošač(ic)a. Dok je na kraju tribine njih 23 odgovorilo točno, a samo 2 su bila netočna odgovora – rekla je izvoditeljica aktivnosti Marija Perušić.

Najviše točnih odgovora na početku tribine Društvo „POTROŠAČICA“ dobilo je na drugo pitanje. Ukupno je 22 potrošač(ic)a odgovorilo točno na drugo pitanje na sve tri tribine, a netočno je odgovorilo 12 potrošač(ic)a. Na kraju tribina je bilo 23 točnih odgovora na drugo pitanje i 2 netočna odgovora.

Prije početka tribine je ukupno je 19 potrošač(ic)a odgovorilo točno na treće pitanje na sve tri tribine, a netočno je odgovorilo 15 potrošač(ic)a. U upitniku na kraju tribine je čak 24 potrošač(ica) odgovorio točno, a samo jedan je odgovorio netočno.

17 potrošač(ic)a je odgovorilo točno na četvrto pitanje prije početka svih tri tribina, a netočno je odgovorilo isto 17 potrošač(ic)a. Dok je na kraju tribina 24 potrošač(ic)a odgovorio točno na četvrto pitanje, odnosno 96% potrošač(ic)a je odgovorio točno.

Najmanje potrošača je točno odgovorilo peto pitanje. Samo je 10 potrošač(ic)a odgovorilo točno na peto pitanje na početku svih tri tribina, a netočno je odgovorilo većina njih, 23 potrošač(ic)a. I na kraju tribine je najmanje točnih odgovora bilo na zadnje pitanje, 80% potrošač(ic)a je točno odgovorilo na peto pitanje na kraju tribine.

Prvi projekt Društva „POTROŠAČICA“ pod nazivom „Potrošačka prava i obaveze“ je uspješno završen. Iz udruge “POTROŠAČICA” – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske pozivu potrošače na njihove buduće aktivnosti:

  • Konferencija New Deal za potrošače, Viškovo, 29.11.2019.
  • Radionica na temu Ravnopravnost potrošača i direktni marketing trgovca, Duga Resa, 07.12.2019.
  • Tribina Zaštita potrošača u EU, Vrbovsko, 14.12.2019.