Novi EU projekt udruge Carpe Diem

Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije projekt je kojim će se obuhvatiti 200 mladih nezaposlenih osoba u Karlovačkoj županiji

Autor: Ana Smoljak

U Centru za mlade Grabrik predstavljen je novi projekt Carpe Diem udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih pod nazivom Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije. Njime će se obuhvatiti 200 mladih nezaposlenih ljudi u Karlovačkoj županiji te mu je cilj povećati zapošljivost mladih nezaposlenih osoba u Karlovačkoj županiji i osigurati im bolji položaj na tržištu rada. Kroz 20 ciklusa održat će se 160 grupnih i 80 individualnih sastanaka u Karlovcu, Ogulinu, Slunju, Duga Resi i Vojniću.

Osim treninga i praćenja mladih nezaposlenih izradit će se baza podataka u koju će biti uključeni i poslodavci. Baza podataka će biti dostupna na web stranici jobclub.carpediem.hr te će služiti kao posrednički servis između poslodavaca i tražitelja posla.

Projekt se provodi u sklopu EU natječaja „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, Faza III.“ Nositelj projekta je udruga Carpe Diem. Partneri na projektu su Grad Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac i Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Karlovačke županije. Projekt koji je financiran iz sredstva EU iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 989.443,00 kn traje 24 mjeseci, odnosno od 14.5.2018. do 13.5.2020. godine.