Urbanoskop: Linćevski Łódź

Autor: Lucija Unuk

Foto: Kamil Porembiński. Izvor: https://www.flickr.com/photos/paszczak000/8187852538/in/photolist-dtwTim-afVnPd-cu7waN-nsFcAd-sCZGZx-528Gsr-52cVso-q6WxjH-64RYZV-64Wgk1-nfN8mv-53qApt-id5uR4-dxWP1b-id53Bd-bLBYwP-id5jUS-q4JpxP-id55uw-3PpiDo-GkFaA1-dAG9tv-4t6gv5-q8Ftzs-9q1gAw-528ENp-9q14dL-52cUSE-52cQWm-5NNJdC-5fcb1Z-52cVGd-5JjPLS-52cVb9-52cP35-id4Rpn-nfN6SZ-528yVc-6MmDDa-nhQLxR-52cQ6N-qJgegN-52cPEY-52cUNU-52cWEG-52cR2W-5rw7aa-528zvT-528Bax-528CVg

Na ovom mjestu već neko vrijeme pokušavamo čitatelje zainteresirati za pitanja urbane revitalizacije koja omogućava održivo korištenje degradiranih prostora i njihovu prenamjenu. Ovoga puta bismo u svrhu uvida u europske trendove na tom području pažnju usmjerili na Łódź, poljski grad čiju su raznoliku povijest odredili film, snažna multikulturnost i industrija.

Nakon promjene društveno-političkog sustava 1990-ih Łódź se suočio s padom ekonomske aktivnosti, a zadnjih nekoliko godina zapošljavanje stanovnika temelji na vanjskim ulaganjima koje je grad uspio pridobiti, vjerovatno i zbog svoje transformacije u mjesto održive obnove koja se pokazala dobrim smjerom. Ta održiva obnova je mogućnost za gospodarski razvoj na osnovi povijesne baštine.

U središtu grada nakon 1990-ih godina su zapuštene zgrade propalih tvornica zbog neaktivnosti i zanemarivanja lagano fizički propadale. Vlasti dugo nisu pronalazile prikladan modela za integrirani razvoj grada, a veliki preokret, ne samo na strateškom, nego i akcijskom planu, dogodio se u 2011. godini kad je Grad Łódź dobio kredit Banke za društveni razvoj u Europi koja, inače, podupire projekte koji uz financijsku održivost doprinose i općedruštvenom razvoju te uključivosti. Za projekt, odnosno program Novi centar Łódź od spomenute banke gradske vlasti dobile su 50 milijuna eura vrijedan kredit koji se upotrijebio za razvoj lokalne urbane infrastrukture te obuhvatio je investicije u javne prostore, lokalne puteve koji su dobro prometno povezali centar s gradskim ulaznim putevima, komunalnu infrastrukturu, zelena područja, obnovu i prenamjenu zgrada povijesne baštine, proširenje gradskog kazališta, prenamjenu bivše toplane i elektrane u centar kulture i umjetnosti te rekonstrukciju zgrade multimodalne željezničke stanice, koja grad povezuje s Varašavom i Wroclawom.

Za potrebe stvaranja Novog centra Łódźa i provedbu s tim povezanih projekata Grad Łódź 2012. godine oformio je novu instituciju, Odbor za novi centar Łódź, koja je kao samostalna provedbena institucija s vlastitim budžetom postala odgovorna za urbanu revitalizaciju povijesnog područja, unutrašnju i vanjsku koordinaciju investicija te za pronalazak javnih i privatnih izvora financiranja programa.

EC1 gradski centar kulture Łódź, projekt urbane transformacije i prenamjene stare elektrane i toplane u kulturno-umjetnički i znanstveni centar, je glavni i najpoznatiji projekt Novog centra Łódźa. Spavaći div koji je na degradiranom i zagađenom području centra grada zvao u pomoć danas je izgrađen na način da zadržava svoju industrijsku prošlost koju dopunjava s novim trendovima u arhitekturi i dizajnu.

Cijeli projekt EC1 vrijedio je oko 65 milijuna eura i za njegovu provedbu koristile su se različiti oblici financiranja i tehničke pomoći. Oko 20 milijuna eura za rekonstrukciju Grad Łódź je povukao iz Europskog fonda za regionalni razvoj, preostalo je predstavljalo vlastito sufinanciranje pomoću spomenutog kredita. JASPERS, partnerstvo za tehničku potporu između Europske komisije, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj, sudjelovalo je pri izradi procjene utjecaja na okoliš, savjetovalo oko institucionalno-organizacijskog dijela provedbe projekta te oko problematike državnih potpora. U svakom slučaju može se zaključiti da se radi o primjeru projekta koji nije samo inovativan, društveno koristan i kulturno jako vrijedan, nego i o projektu, koji je primjer dobre prakse i u segmentu kombiniranja različitih financijskih izvora, povratne i bespovratne financijske potpore, znači održivom projektu i projektu koji inovativno koristi vlastite potencijale za urbani razvoj zajednice. EC1 gradski centar kulture Łódź sredstva za održivost dobiva od ulaznica za sadržaje, a upravljači centra također su jako uspješni u dobivanju različitih bespovratnih sredstava za projekte koji se provode u sklopu centra.

Na web stranici EC1 može se naći informacije o povijesti, razvoju i transformaciji te sadržajima centra kulture. U modernoj zgradi nalazi se najmoderniji poljski planetarij, u kojem se mogu vidjeti fotografije i projekcije kretanja tektonskih ploča, pokreti u atmosferi, vulkanska aktivnost, ozon, oceanska dinamika… Planetarij može primiti oko 140 posjetitelja u isti mah i nudi modernu i inovativnu tehnologiju, koja daje dodatnu snagu iskustvu posjetioca.

Znanstveni i tehnološki centar s jedne strane sadrži muzej starih tehnologija, vezanih na elektranu i toplanu, prikazuje postupke elektroprodukcije, zajedno s hologramskim projekcijama, kako i djelovanje elektrana na vjetar i ostale obnovljive izvore energije te prikazuje kemijske procese u svemiru. Poseban program koji potiče inovativnost i poduzetnost pripremljen je za najmlađe.

Kao što je već spomenuto, film jako je bitan dio identiteta Łódźa. Akademija za film, televiziju i kazalište u gradu je osnovana 1948. godine, i nakon postratne obnove Varšave je trebala biti preseljena u glavni grad, što se nije dogodilo. Akademija je gradu dala jaku kulturnu snagu i značenje i na nacionalnoj razini. Poznati redatelji kao, na primjer, Andrzej Wajda, Roman Polanski ili Janus Morgersten školovali su se na akademiji. U sklopu centra EC1 nalazi se Nacionalni centar za filmsku kulturu koji promovira film, Łódź kao grad koji podupire razvoj i kulturu filma, koji filmskim umjetnicima i filmskim ekipama nudi odlične lokacije te standardiziranu logističku potporu za snimanje. Centar potiče korištenje filmske kulturne baštine kao instrumenta gospodarskog razvoj područja i tako kulturno-kreativnih industrija. Jedan od poznatih redatelja kojeg je fascinirao sivi, tmurni a jednom rukom baš zbog toga živopisan Łódź je i David Lynch, koji je gradsku postindustrijsku atmosferu zahvatio kamerom i fotoaparatom. Kadrovi fima Inland Empire iz 2006. godine u najvećoj mjeri snimljeni su baš u Łódźu, a redatelj je u u tom gradu osnovao i vlastiti filmski studio. Lynch navodno voli tvorničke dimnjake i gradove, koji su izgrađeni oko tvornica, pa se ga tako dotaknuo i Łódź.

Može se zaključiti da je utjecaj projekta EC1 gradski centar kulture Łódź na pozicioniranje grada kao centra kulture i moderne metropole snažan. Nova radna mjesta, ne samo u EC1, nego i u ostalim uslužnim djelatnostima ne mogu se zanemariti. Uređenje stare tvornice, javnog prostora oko tvornice povećalo je atraktivnost povijesne jezgre i imalo utjecaj na uvećanje vrijednosti nekretnina u Łódźu . Projekt ima veliki utjecaj na gospodarsku dinamiku grada i njegovu konkurentnost. Grad je i zbog projekta ugodniji za život stanovnika Łódźa kao i za posjetitelje. Prepoznavanje mogućnosti grada, dobra organiziranost gradske uprave i snalažljivost institucija u pronalaženju financijskih resursa za urbanu revitalizaciju grada glavni su faktori njegovog održivog razvoja.

Karlovac, poglavito Zvijezda, ponekad posluži produkcijskim kućama kao filmski set. Filmske ekipe dolaze i odlaze, donesu malo svog posebnog života, a onda nestanu i ostane jako malo informacija o tome kakav je bio benefit snimanja za promociju i gospodarski razvoj grada . Projekt koji bi obuhvatio svu filmsku produkciju koja se odvijala u Karlovcu i kroz film promovirao Karlovac na jednom mjestu, nije loša ideja, koja je već puno puta bila prihvaćena od Karlovčana, a do sada nikad cjelovito realizirana. Možda će to biti jedan od projekata koji će se dogoditi u jednome od uspavanih divova Zvijezde. Uz to se može postaviti i izložba napuštenih industrijskih zona grada, nalik Lynchevim izložbama. Možemo spekulirati o tome bi li Zvijezdini spavaći divovi fascinirali ekscentrično-kreativnog redatelja i pomalo se zabavljati s pitanjem bi li se na karlovačkom “mjestu zločina”, na što pomalo nalikuje stanje Zvijezde danas, mogli snimiti kvalitetni linćevski kadrovi.