Otvorena izložba “Krleža – vizionar i vizuali”

Autor: Marin Bakić

Otvaranje izložbe "Krleža - vizionar i vizuali", Gradski muzej Karlovac, 29. 12. 2016. Foto: Mladen Volarić

Selebriti novinarstvo i “stručnjaci” na isti način tretiraju Miroslava Krležu. Ova izložba je pokušaj da ga se pusti da se samostalno obrani. Nadam se da će nekoga potaknuti na daljnje iščitavanje Krležina djela – kaže Josip Vrančić, autor izložbe “Krleža – vizionar i vizuali”, koja je u subotu, na 35. godišnjicu smrti hrvatskog književnog klasika, otvorena u Gradskom muzeju Karlovac.

“Temeljna zamisao ovog izložbeno-izdavačkog projekta jest pojedinoj misli, ma koliko krležijanski duga i ‘teška’ bila, priznati status samostalnoga djela, kojoj se promatrač može posvetiti bez ‘tereta’ okolnih slova, riječi, rečenica, odlomaka, stranica, knjiga, polica, biblioteka… I to uz napor da se uspije izbjeći uobičajenu zamku da citatno izdvajanje postane mač u službi seciranja, da rečenica izvađena iz konteksta ostane kadaverskim batrljkom… Važno je ne postavljati se na mjesto ekskluzivnog tumača Krležine misli, nego prepustiti mu da i na temi likovnosti bude predstavljen – njim samim”, ističe autor izložbe koja donosi Krležine citate i ilustracije nadahnute Krležinim djelom.