Preminuo ekonomist Jadranko Bendeković

Autor: Miroslav Katić

U utorak je u 79. godini života preminuo ugledni karlovački ekonomist, sveučilišni profesor, Jadranko Bendeković.

Rođen je 1938. godine u Karlovcu. Maturirao je na karlovačkoj gimnaziji (1957), a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1961). Poslijediplomski studij završio je na Williams College-u u Sjedinjenim Državama (1967), a doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1974).

Prvotno se zaposlio u Jugoturbini (1961-1963), no većinu radnog vijeka (od 1963.) proveo je u Ekonomskom institutu u Zagrebu na istraživanju mikroekonomskih problema, a napose investicijske analize i restrukturiranja poduzeća.

Predavao je u zvanju redovnog profesora na Fakultetu za vanjsku trgovinu (1975.-83.), te na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim seminarima. Pored konzultantskog rada u Hrvatskoj (Vlada RH, banke, poduzeća), kao savjetnik UNIDO-a, OECD-a, Svjetske banke i EBRD-a boravio je u oko 50 zemalja.

Od 1972. do 1978 bio je predsjednik RSIZ-a znanosti Hrvatske. Bio je jedan od osnivača i predsjednik Hrvatskog društva investicijskih projektanata. Objavio je niz znanstveno istraživačkih radova i priručnika, samostalno i u suautorstvu (Metode za donošenje investicijskih odluka (1970), Priručnik za planiranje investicijskih projekata (1981), Privatizacija u Hrvatskoj (2000), Priprema i ocjena investicijskih projekata (2007), Osnove procijene ekonomske vrijednosti (2010).