U srijedu rasprava “Društveno poduzetništvo i baština”

Autor: Marin Bakić

U srijedu devetog prosinca s početkom u 18 sati u Knjižnici za mlade, Banjavčićeva 8, Karlovac održat će se rasprava “Društveno poduzetništvo i baština”.

Predavanje koje će prethoditi raspravi održat će konzultant Goran Jeras, upravitelj Zadruge za etično financiranje. Zadruga je osnovana s primarnim ciljem stvaranja preduvjeta za osnivanje prve hrvatske etične razvojne banke.

Cilj te zadruge je djelovati za zajedničko dobro te putem ebanke, koju osniva i kojom upravlja, osigurati pravo na primanje kredita kroz poslovni proces koji se sastoji od prikupljanja sredstava i prenamjene tih sredstava u različite oblike kredita za poslovne, kulturne, društvene i ekološke projekte. Na taj način ZEF potiče društvenu inkluziju, održivi razvoj, razvoj društvene ekonomije i društvenog poduzetništva te podiže svijest javnosti o ulozi novca i ekonomiji koja se temelji isključivo na kratkoročnim profitima. ZEF vjeruje da je pristup financiranju ljudsko pravo i da profit mora proizaći iz aktivnosti usmjerenih na dobrobit zajednice te da ga treba ravnomjerno raspodijeliti među svim subjektima koji su pridonijeli njegovu stvaranju.

Temeljne vrijednosti zadruge za etično financiranje su etičnost, otvorenost, transparentnost, društvena odgovornost, demokratičnost, povjerenje, solidarnost, egalitarnost, učinkovitost, i inovativnost.

Fizičar Goran Jeras je rođen u Zagrebu 23. travnja 1980. godine. Usavršio se na čitavom nizu studija, radionica i projekata na području održivnog razvoja financijskim modelima, etičnog bankarstva, upravljanja rizicima, društvene i solidarne ekonomije, lokalno usmjerenog ekonomskog razvoja, strateškog planiranja, kooperativnih upravljačkih modela, ekonomske demokracije, dizajna i arhitekture kompleksnih informatičkih i upravljačkih sustava, aplikacija i filozofije otvorenog koda (open-source), te poslovne sinteze.

Rasprava se se provodi u sklopu projekta “Partnerstvom do dobrog upravljanja” kojeg provode Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka i Grad Karlovac, a financira se iz Europskog socijalnog fonda Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt, čija je vrijednost 162.311,14 kuna, jača kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za uspostavu javno civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom – gradskom jezgrom.