Gradonačelniče, što mislite o imenovanju gimnazije po Tesli?

Da je u bilo kojem gradu u Hrvatskoj i svijetu postojala škola na kojoj je maturirao, ta bi škola nosila njegovo ime i pred školom bi bio njegov spomenik. Žalosna iznimka je Karlovac, zbog čega se pred kulturnom javnosti moramo stidjeti

Autor: Boro Vitas

Gimnaziija Karlovac. Izvor: www.gimnazija-karlovac.hr

Poštovani gospodine Mandiću,

molim Vas, što mislite o prijedlogu da se Gimnazija Karlovac nazove Gimnazija „Nikola Tesla Karlovac”?

Kao što je poznato, Nikola Tesla je od 1870. do 1873. pohađao u Karlovcu gimnaziju na Rakovcu, iz koje je zahvaljujući profesoru fizike, Martinu Sekuliću, krenuo na put velikih izuma. Ne zaboravimo, spomenuta gimnazija jedina je škola u svijetu na kojoj je maturirao. Da je u bilo kojem gradu u Hrvatskoj i svijetu postojala škola na kojoj je Tesla maturirao, ta bi škola nosila Teslino ime i pred školom bi bio njegov spomenik. Žalosna iznimka je Karlovac, zbog čega se pred kulturnom javnosti moramo stidjeti.

Neki kažu da se Karlovac Tesli odužio osnivanjem Nikola Tesla Experience Centra, zapravo Nikola Tesla poduzetničkog centra, i da zato ne bi trebalo mijenjati naziv gimnazije. Međutim, takvih centara većih i boljih ima u svijetu, a u Hrvatskoj u Zagrebu je Tehnički muzej “Nikola Tesla”, također veći bolji od karlovačkog Nikola Tesla Experience centra.

Osnivač i vlasnik Gimnazije Karlovac je Županija karlovačka i bez obzira što ste u jednom razdoblju bili ravnatelj Gimnazije Karlovac, formalno-pravno s njezinim nazivom nemate veze. Ipak, molim Vas, kao građanina ovoga grada i njezina gradonačelnika, što mislite o prijedlogu da se Gimnazija Karlovac preimenuje u Gimnaziju „Nikole Tesle“ Karlovac?

S poštovanjem, Boro Vitas, Karlovčanin, internist u mirovini, bivši maturant Gimnazije Karlovac.