Dimi u lice: Novac KAkvarta najviše na selu

Prve godine programa, 2016., kroz KAkvart dodijeljeno je mjesnim odborima čak 87 posto sredstava

Autor: Dimitrije Birač

Prije nekih pet godina pokrenut je projekt KAkvart koji, između ostaloga, ima funkciju financiranja potreba teritorijalno-administrativnih jedinica unutar Karlovca, odnosno gradskih četvrti i mjesnih odbora. Novitet je, kako su i sami inicijatori iz vladajuće stranke, Hrvatske demokratske zajednice, predstavili, među njima i današnji gradonačelnik Damir Mandić, u tome što građani mogu predlagati razne projekte u svrhu poboljšanja mjesta u kojem žive. Na taj način puna demokracija je na djelu.

Međutim, to je u velikoj mjeri zapravo politička farsa jer projekt KAkvart ima dominantnu ulogu u političkoj kupovini glasova. Zašto i kako?

Prvo, prema istraživanju profesora Vladimira Laya koje je predstavio u ljeto 2018. godine, na tribini koju sam organizirao, vidljivo je da je vladajuća stranka na zadnjim lokalnim izborima, od svih aktera koji su ušli u Gradsko vijeće, dobila najmanje glasova po četvrtima, a najviše glasova po mjesnim odborima. Drugim riječima, glasovi koji znače prevagu i pobjedu na izborima za vladajuće većinski dolaze s područja MO.

Drugo, od ukupno dodijeljenih sredstava u zadnjih pet godina oko 3,2 milijuna kuna, mjesni odbori su dobili 2,2 milijuna kuna ili 68 posto, a četvrti oko milijun ili 32 posto. Kad se gleda udio birača, onda je odnos upravo obrnut – GČ imaju 68 posto, a MO 32% birača.

Treće, precizno se uočava rapidni rast dodijeljenih sredstava kako uoči prošlih izbora, tako i uoči izbora 2021. U godinama 2017., 2018. i 2019. trend stagnira.

Četvrto, prve godine programa, 2016., kroz KAkvart dodijeljeno je MO čak 87 posto novca.

I sve to pod projektom koji se naziva KAkvart, odnosno koji upravo asocira na kvartove, na četvrti i koji je očito postavljen da najprije favorizira biračko tijelo, u odnosu na sve stanovnike, a onda biračko tijelo vladajuće stranke.

Očit je način financiranja projekata, kojem sam i sam svjedočio kao vijećnik u Vijeću Gradske četvrti Grabrik u kojemu nedostaje transparentnosti i gdje se u najvećem broju primjera realiziraju samo prijedlozi koji dolaze iz krugova vladajuće stranke, a potpuno stihijski i bez ikakvog plana.

Umjesto uključivanja svih stanara pojedinog kvarta ili mjesnog odbora, vladajuća stranka tako uključuje samo svoje ljude i tako umjesto zaista društvenih – zajedničkih – potreba ovog ili onog kvarta, financira ono što će izgledati atraktivno uoči lokalnih izbora.

Nakon svega navedenog, predlažem da se uradi revizija KAkvarta tako da se sredstvima iz KAkvarta financiraju samo projekti četvrti, a da se projekti mjesnih odbora financiraju u sklopu – u tom slučaju nužno redefiniranog – programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Karlovca. Međutim, ako oporba dođe na vlast, zalagat ću se i za reviziju današnje teritorijalno-administrativne podjele Karlovca, uključujući načine njihova financiranja.