U petak Igor Salopek o Andriji Štamparu

"U Karlovcu je bilo njegovo prvo radno mjesto nakon što je 1911. završio medicinu u Beču. Tu je održavao niz edukacija o higijeni, prevenciji bolesti i štetnosti ovisnosti. Njegov jednoipolgodišnji boravak u našem gradu mu je usmjerio karijeru koja će postati izvanredna", kaže predavač

Autor: Miroslav Katić

U petak u 19 sati u Društvenom centru “Prostorija”, Mije Krešića 4 u Karlovcu, održat će se predavanje liječnika iz Opće bolnice Karlovac i voditelja Integrativnog centra mentalnog zdravlja Igora Salopeka “Naslijeđe Andrije Štampara”.

“U Karlovcu je bilo njegovo prvo radno mjesto nakon što je 1911. završio medicinu u Beču. Tu je održavao niz edukacija o higijeni, prevenciji bolesti i štetnosti ovisnosti. Njegov jednoipolgodišnji boravak u našem gradu mu je usmjerio karijeru koja će postati izvanredna”, kaže predavač.

Štampar se rodio u Brodskim Drenovcima 1888. godine, a preminuo je u Zagrebu 1958. Posvetio je karijeru prevenciji bolesti, naglašavajući ponajviše važnost higijene i narodnog liječništva. Od 1919. do 1930. je bio načelnik higijenskog odjela Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu i pritom je u ondašnjoj Jugoslaviji utemeljio zdravstvenu službu osnovavši 250 higijenskih ustanova. Potom postaje stručnjak Higijenske organizacije Društva naroda u Europi i Sjedinjenim Državama, a u Kini je od 1933. do 1936. reorganizirao javnozdravstvenu službu. Postaje 1939. godine profesor socijalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a godinu kasnije i dekan. Godinu po završetku Drugog svjetskog rata bio je prvi potpredsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda te predsjednik Privremene komisije do ratifikacije ustava Svjetske zdravstvene organizacije. U Ženevi je 1948. predsjedao prvoj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini.

Salopek je doktor medicine, specijalizant psihijatrije u Općoj bolnici Karlovac te doktorand na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilišta “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku. U Karlovcu 2017. osniva Integrativni centar mentalnog zdravlja, čiji je i danas voditelj, a što predstavlja platformu za razvoj modela psihijatrije u zajednici, organizirajući niz preventivnih i psihoedukativnih predavanja, skupova, inicijativa i projekata s ciljem destigmatizacije psihičkih smetnji i poboljšanja kvalitete života osoba s mentalnim poteškoćama. Autor je niza znanstvenih i stručnih publikacija, a područja od osobitog interesa predstavljaju mu: psihijatrija, bioetika, kvaliteta u zdravstvu i povijest medicine.

Predavanje se održava u Društvenom centru „Prostorija“ koji je uređen i otvoren kroz projekt Partnerstvo za prostor, Udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih “Carpe Diem”. Osim za organizacije civilnog društva, Društveni centar „Prostorija“ otvoren je i za širu javnost, za zainteresirane građane, a kroz ova tematska predavanja vjerujemo da će građani upoznati prostor i dalje ga koristiti za informiranje, ali i sudjelovati u kreiranju sadržaja.

Projekt “Partnerstvo za prostor” UP.04.2.1.07.0159 ukupne vrijednosti 1.757.330,43 kuna je financiran bespovratnim sredstvima osiguranim iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.493.730,87 kuna (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 263.599,56 kuna (15%). Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade RH.