Brankica i Vlado Petrović u utorak o urbanizmu u Karlovcu

Karlovački arhitekti drže predavanje u Društvenom centru "Prostorija" o prošlosti, sadašnjosti i perspektivama prostornog planiranja u našem gradu

Autor: Marin Bakić

U Društvenom centru “Prostorija” u Karlovcu u utorak 18. listopada s početkom u 19 sati karlovački arhitekti i urbanisti Brankica i Vladimir Petrović održat će predavanje “Urbanizam u Karlovcu” o prošlosti, sadašnjosti i perspektivama prostornog planiranja u Karlovcu.

Društveni centar “Prostorija” je uređen i otvoren u sklopu projekta “Partnerstvo za prostor”, Udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih “Carpe Diem”. Osim za organizacije civilnog društva, Društveni centar „Prostorija“ otvoren je i za širu javnost, za zainteresirane građane, a kroz ova tematska predavanja vjerujemo da će građani upoznati prostor i dalje ga koristiti za informiranje, ali i sudjelovati u kreiranju sadržaja.

Projekt “Partnerstvo za prostor”; UP.04.2.1.07.0159 ukupne vrijednosti 1.757.330,43 kuna je financiran bespovratnim sredstvima osiguranim iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.493.730,87 kuna (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 263.599,56 kuna (15%). Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.