Pan u kampanji “20 stabala za 20 godina”

Posadit će se u okolišu Ekonomsko-turističke škole i Hrvatskog doma u Karlovcu

Autor: Miroslav Katić

Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode iz Karlovca, obilježavajući dva desetljeća postojanja, provodi kampanju prikupljanja financijskih sredstava za nabavku sadnica i sadnju različitih vrsta stabala u okolišu Ekonomsko-turističke škole Karlovac i Hrvatskog doma u Karlovcu.

Sredstva se mogu uplatiti putem platforme Go Get Funding ili izravno na žiro-račun udruge HR1124000081107214313 (Karlovačka banka) s naznakom “Donacija za kampanju 20 stabala za 20 godina”.

“Ova kampanja dio je lokalne kampanje ‘Na zelenu granu’ koju provodimo kao partner na projektu ‘JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju, čiji je nositelj Zelena akcija, a koji je podržan sa 149.850 eura od Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova‘”, kaže Ivana Francisković Olrom, predsjednica Pana i dodaje da je cilj i osnažiti građane za aktivno sudjelovanje u zaštiti i upravljanju zelenilom, a s tijelima javne vlasti graditi suradnički odnos te ponuditi iskustvo i stručnost organizacija civilnog društva i pojedinaca.