Grad Karlovac još 11. kolovoza izdao građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Hotela “Korana”

Da postoji nova dozvola, koja je i pravomoćna, natuknuo je predstavnik ulagača 24. kolovoza kada je javnost bila uznemirena sječom stabala na koranskoj šetnici

Autor: Marin Bakić

Grad Karlovac je još 11. kolovoza izdao građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Hotela “Korana” u Karlovcu, što saznaje Građanska inicijativa “Spasimo Koranu” i u srijedu izvještava javnost posredstvom svoje stranice na društvenoj mreži Facebook te dodaje da je građevinska dozvola postala odmah pravomoćna jer Grad i Hrvatske vode kao susjedi ulagaču Lana commerce na toj lokaciji nisu imali primjedbe na taj glavni projekt projektantskog ureda INGRAD.

Upravo su predstavnici GI “Spasimo Koranu” u srijedu dobili uvid u nj, a i dalje ga razmatraju.

Da postoji nova dozvola natuknuo je predstavnik ulagača 24. kolovoza kada je javnost bila uznemirena sječom stabala na koranskoj šetnici. Tada je zatraženo da se dostave sve dozvole za tu lokaciju, pa je tako dostavljena i ta od 11. kolovoza.