Do 16. listopada natječaj za najbolju kratku priču “TipKA”

Prva nagrada iznosi 700 kuna, druga 500, treća 400

Autor: Miroslav Katić

Knjižnica za mlade u Karlovcu je raspisala treći natječaj za kratku priču za autore do 30 godina starosti iz Hrvatske “TipKA”. Do 16. listopada u 23:59 sati mogu poslati na adresu elektronske pošte kzmkarlovac@gmail.com rad na bilo koju temu koji nije ranije objavljivan i koji ne premašuje pet kartica dužine, a potom će pristigle priče ocjenjivati povjerenstvo kojega čine spisateljica Bojana Meandžija, pjesnikinja Marija Skočibušić i novinar Darko Lisac. Rezultati će biti objavljeni 4. studenog.

Dijele se tri nagrade – prva iznosi 700 kuna, druga 500, treća 400, a odabrane priče će biti objavljene na mrežnim stranicama Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”.

“Priče za natječaj šalju se isključivo u elektroničkom obliku, a predmet elektronske pošte je potrebno nasloviti ‘Tipka’. Uz priču je potrebno navesti ime i prezime autora, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte, datum rođenja te broj telefona, a ti podaci neće biti dostupni prosudbenoj komisiji”, kaže Sanja Graša iz Knjižnice za mlade, a njezin kolega iz iste ustanove Marinko Polović dodaje da radovi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u formatu .doc ili .docx, font treba biti Calibri, veličina slova 12 točaka, a prored 1,5.