Platili smo server

Hvala donatorima

Autor: Aktiviraj Karlovac

Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka platila je server za portal Aktiviraj Karlovac.

Hvala donatorima Nevenki Sudac-Vinski, Vladimiru Šironji, Mladenu Matanu, Sanji Bedić, Mariju Šimiću, Vanji Klisurić, Vlasti Lendler-Adamec, Mihovilu Stanišiću, Viktoru Koski, Luciji Unuk i onima koji su odabrali anonimnost.