U petak tribina o civilno-javnom partnerstvu

Predstavit će se Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva

Autor: Miroslav Katić

U petak u Knjižnici za mlade u Karlovcu s početkom u 10 sati u sklopu 149.940 eura vrijednog projekta “Kulturna politika odozdo. Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje” kojega kao nositelj provodi Savez udruga Operacija grad, a kojega financijski podržavaju Island, Lihtenštajn i Norveška posredstvom EGP grantova, predstavit će se Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva.

“Na javnoj tribini povodom izrade ovog kodeksa sudjelovat će članovi radne skupine koji će predstaviti njegov nacrt te u konzultativnom procesu s lokalnim predstavnicima javne uprave, stručnjacima za kulturne politike, organizacijama civilnog društva, korisnicima infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti te zainteresiranom javnosti, osigurati forum za raspravu o ključnim elementima predloženog kodeksa”, najavljuje Maša Borović, suradnica Saveza udruga KAoperativa, karlovačke organizacije koja je jedan od partnera na projektu “Kulturna politika odozdo”.

“Demokratizaciju upravljanja javnim resursima vidimo kao jedan od ključnih elemenata reforme javnog sektora. Koncept sudioničkog upravljanja u području kulture koji razvijamo proteklih desetak godina potvrđuje njegovu važnost i za ostala područja društva. Ovim projektom želimo doprinijeti razvoju javne kulturne politike koja se temelji na sudjelovanju građana i civilnog društva u upravljanju lokalnim društveno-kulturnim centrima kao mehanizmom kojim se jača transparentnost, smanjuje korupcija i osigurava da se javnim resursima upravlja u interesu lokalne zajednice. Istraživanjima, analizama i mapiranjem društveno-kulturnih djelatnosti osiguravamo proizvodnju znanja u području inovativnih modela upravljanja u kulturi, a zagovaranjem promjene institucionalnog okvira i angažiranjem javnosti oko nje po prvi put otvaramo prostor za javnu raspravu te ključnim akterima osiguravamo preduvjete za njihov utjecaj na promjenu društveno-političkog konteksta”, objašnjavaju iz Operacije grad.