Besramni početak drugog mandata Damira Mandića

Na našu žalost, sa završetkom izbora završila je i izborna promidžba, te gradonačelnikovu izjavu danu netom nakon završetka izbora, u stvarnosti doživljavamo samo kao cinizam, licemjerje i bahatost izbornog pobjednika. Upravo suprotno od javno proklamirane „poniznosti i odgovornosti“

Autor: Mladen Matan

„U ovu smo kampanju išli zaista otvorena srca, iskreno i otvoreno prema svim našim sugrađanima.“

Ili: „Govorio sam i prije izbora i u kampanji o otvorenosti, a kad sam to činio, to zaista nije bilo s figom u džepu. Zaista tako mislim.“

Ovo su riječi karlovačkog gradonačelnika Damira Mandića izabranog u drugom mandatu, izrečene nakon objave izbornih rezultata 30. svibnja. Trebalo je točno dva dana od dana izbora da ga Ured gradonačelnika (ponavljamo i naglašavamo: Ured gradonačelnika!) demantira u svom odgovoru na javni upit koji je Građanska inicijativa „Spasimo Koranu“ uputila Gradu Karlovcu u vezi početka gradnje zida na Korani. Citiramo upit:  „Grad Karlovac je 23. ožujka izdao građevinsku dozvolu ulagaču, što je javnosti obznanjeno tek 24. travnja, u kojoj stoji da je ulagač dužan tu jedinicu lokalne samouprave izvijestiti o početku radova najkasnije osam dana prije njihovog početka. Molimo Grad Karlovac informaciju je li ulagač to učinio, te, ako jest, zašto Grad nije obavijestio javnost o tome.“ 

U svom odgovoru Ured gradonačelnika navodi (citiramo): „Također, 11. 5. 2021. godine prijavljen je početak građenja Upravnom odjelu za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca koji je podnio investitor Lana commerce d.o.o., temeljem članka 131. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)….“ te se potom u odgovoru navodi kome je sve početak gradnje prijavljen. A prijavljen je svima (Državnom inspektoratu, MUP-u itd.), kako zakon nalaže. Svima, osim javnosti (na što se upit GI i odnosi)! Početak gradnje prijavljen je svima, osim građanima Karlovca. Karlovačkoj javnosti je početak gradnje zida na Korani prešućen. Zašto je prešućen, u odgovoru Ureda gradonačelnika se ne navodi.

Podsjećamo gradonačelnika da planirana izgradnja dva i pol metra visokog zida na najljepšoj gradskoj vizuri predstavlja situaciju u Karlovcu koja je ujedinila i karlovačku javnost i struku u otporu, te pokrenula široku građansku inicijativu protiv ovakve devastacije.

Peticiju protiv gradnje zida na Korani potpisalo je 4151 građanin Karlovca, dok je online peticiju potpisalo više od pet tisuća građana. Uvjereni smo da bi taj broj bio i puno veći, da je gradska uprava u proteklim mandatima promovirala ono za što se Platforma Možemo i zalaže u svom programu – demokratizaciju i participaciju građana u odlučivanju, nasuprot strahu i egzistencijalnoj ovisnosti o vladajućoj političkoj garnituri. Među 4151 potpisnikom, uvjereni smo i to, puno je i onih koji su baš izabranom gradonačelniku dali svoj glas na netom okončanim izborima. Riječ je o otprilike polovici broja glasova koje je Mandić dobio u prvom krugu izbora za gradonačelnika Karlovca. Zbog toga, ovim putem pitamo zar sve navedeno nije dovoljan razlog da gradonačelnik i njegov ured informiraju javnost o početku gradnje zida na Korani? Zar zaista smatraju da je to nebitna informacija koju građane Karlovca ne zanima ili ne bi trebali znati? Pitamo to i u svjetlu činjenice da izabrani gradonačelnik i vladajuća stranka nisu imali nikakve zadrške da u predizbornoj kampanji, putem kontroliranih lokalnih medija, kao vijest od značaja objavljuju kako su izdavali građevinske dozvole za, primjerice, stambene zgrade privatnih investitora, dakle nešto što spada u rutinski opis posla administracije lokalne samouprave. Naravno, uz prigodne fotografije kandidata na lokalnim izborima, sugerirajući da su upravo oni osobno zaslužni za takve velebne uspjehe.

Na našu žalost, sa završetkom izbora završila je i izborna promidžba, te gradonačelnikovu izjavu danu netom nakon završetka izbora i u kontekstu navedenih činjenica, u stvarnosti doživljavamo samo kao besramni cinizam, licemjerje i bahatost izbornog pobjednika. Upravo suprotno od javno proklamirane „poniznosti i odgovornosti“.

“Napravili smo analizu: 80 posto, ako ne i više, programa, prijedloga, planova svih kandidata u Karlovcu su isti.”

“Svi izabrani u Vijeće imali su isti stav prema Karlovcu i vjerujem da se mogu pronaći točke koje su komplementarne s mojim, odnosno, izbornim programom HDZ-a. Mi smo sa svoje strane otvoreni za suradnju sa svima, otvoreno to govorim, na ostalima je da sa svoje strane vide što i kako dalje.”

Ovo su također riječi gradonačelnika izabranog u drugom mandatu. Ove riječi izrečene su između prvog i drugog kruga lokalnih izbora. Nažalost, niti uz pomoć svemogućeg Googlea nismo uspjeli provjeriti istinitost gradonačelnikove tvrdnje o podudarnosti programa, naprosto zato što nismo uspjeli pronaći izborni program Hrvatske demokratske zajednice za Karlovac. S naše strane, gradonačelniku i njegovom timu omogućili smo lakši posao, s obzirom da je naš program tjednima prije izbora bio javno dostupan i pretraživ, u skladu s načelom transparentnosti za koje se zalažemo. Dakle, spremni smo povjerovati gradonačelniku i njegovom timu koji ima bolji uvid i mogućnosti komparacije, i čak smo spremni povjerovati u tvrdnju o 80 posto kompatibilnosti. Međutim, onih dvadeset posto koji nisu podudarni, očito se odnose na načela transparentnosti rada lokalne samouprave te uključivanja građana u odlučivanje. Stoga mi kao Možemo! („ostali“, kako kaže gradonačelnik) sa svoje strane već sad, dva dana nakon izbora, na predmetu od javnog interesa kao što je zid na Korani, vidimo “što i kako dalje”, to jest vidimo isti netransparentni način upravljanja i sasvim jasno nepoštivanje karlovačke javnosti.

I na kraju, želimo reći da kao jedna od političkih opcija zastupljenih u novom Gradskom vijeću bez zadrške podržavamo GI Spasimo Koranu, kao što smo je i kao građani svojim potpisom podržali prije dvije godine. Također, ovim putem pozivamo gospodina Nikolu Hanžela, koji je investitor gradnje zida, da odustane od najavljenih tužbi protiv pojedinaca iz GI Spasimo Koranu, te da s njima umjesto tužbe pokuša uspostaviti dijalog. GI Spasimo Koranu nije nikakva skupina zlonamjernih protivnika privatnih investicija i stranke koja upravlja Karlovcem, nego skupina naših sugrađana, Karlovčana, koji istinski, a ne samo deklarativno, brinu o javnom interesu. A ako zbilja smatra da nekoga treba tužiti zbog svega ovoga, molimo ga da bude dosljedan i, zbog vlastite minimalne vjerodostojnosti, tuži i Grad Karlovac te Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, s kojima je zapravo i bio u sudskom sporu.