Niz predavanja o Karlovcu za Dan povijesti

Program"Povijesni mozaik zajednice" je osmislila muzejska savjetnica Sanda Kočevar, a financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija i Grad Karlovac

Autor: Marin Bakić

U petak od 10 sati Gradski muzej Karlovac obilježava Dan povijesti predavanjima na Youtube platformi, to jest programom “Povijesni mozaik zajednice” kojeg je osmislila muzejska savjetnica Sanda Kočevar, a kojeg financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija i Grad Karlovac.

Tatjana Bednjanec i Vedran Šenk će održati predavanje “Domovinski rat u Karlovcu. Digitalni obrazovni sadržaji za učenike osnovnih i srednjih škola”, Ivana Šarić “Karlovačka građanska garda od svojih početaka do današnjih dana”, Petar Markuš “Politička situacija u Karlovcu u vrijeme lokalnih izbora 1920. godine”, Matej Mihalić “Oružana u Karlovcu. Doprinos revalorizaciji i povijesnoj interpretaciji”, Tatjana Protulipac “Centralna partizanska bolnica Petrova gora”, a s Tatjanom Vlačić i “Kordun u prošlosti.