Draženka Polović: Od mladih očekujemo bunt, a ne apatiju

Kandidati za gradonačelnike Karlovca predstavili se mladim biračima u organizaciji Udruge Carpe diem, Kinokluba Karlovac i Savjeta mladih Grada Karlovca

Autor: Marin Bakić

“Vrijednost certifikata ‘Grad za mlade’ kojeg je dobio Grad Karlovac jest što je sazdan temeljem europskih iskustava. Vremenski je ograničen na tri godine. Ako ga želimo potvrditi, moramo ostvariti više bodova no što smo ostvarili da bismo ga dobili. Dodjeljivan je temeljem objektivnih kriterija i podataka te provjera. Ujedno, ti podaci se odnose na ono što je urađeno unazad najviše šest mjeseci. Demografija, zapošljavanje i sudjelovanje mladih su teme koje nam predstoje za rješavanje – to su osnovni problemi mladih. Grad strukturirano promišlja te probleme”, kaže Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca i kandidat Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke za istu dužnost na izborima 16. svibnja, na predstavljanju kandidata za gradonačelnika koje su organizirali u srijedu Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih “Carpe diem”, Kinoklub Karlovac i Savjet mladih Grada Karlovca.

“Predstavnici Savjeta mladih Grada Karlovca su bili na svakoj sjednici prošlog saziva Gradskog vijeća. Karlovac odskače po pitanju institucionalne organizacije mladih. Komunikacija s tim tijelom je urodila plodom. Savjet mladih prijedlozima i provedbom nekih mjera igra ključnu ulogu. Postoji dojam da mladi nisu zainteresirani za sudjelovanje u političkom životu, a opet se može postaviti i pitanje koliko smo ih zainteresirali. Savjet mladih artikulira potrebe te društvene skupine”, dodaje Mandić.

“Certifikat izdaje Udruga gradova“. Predsjednik te udruge je gradonačelnik Zaprešića i član Predsjedništva HDZ-a”, kaže Davor Petračić, kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Narodne stranke – reformisti i Nezavisne liste “Naš Karlovac” za gradonačelnika.

Preciznije, to udruženje jedinica lokalne uprave certifikat dodjeljuje taj certifikat u partnerstvu sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencijom za mobilnosti i programe Europske unije, Mrežom mladih Hrvatske i Savezom društava “Naša djeca”.

“Ove godine bi Grad Karlovac trebao platiti 180.000 kuna članstvo u toj udruzi. U proračunu je namijenjeno 380.000 kuna za programe za mlade. Sto tisuća kuna je namijenjeno od tog iznosa kulturnoj iskaznici, nečemu što nitko ne zna što je. Ako se tome pridoda iznos članstva u Udruzi gradova, ostaje sto tisuća kuna za mlade u Karlovcu kroz taj dio proračuna. To certificiranje je nepotrebno. Ove godine je taj certifikat dobilo devet gradova, a sljedeće godine će dobiti vjerojatno isto toliko, i to je kompenzacija za uplaćenu članarinu Udruzi gradova. Kriteriji koje računaju, primjerice, naknade za rodilje, je ono što svaki grad treba imati. Moramo raditi za dobrobit mladih, a ovaj certifikat je preskup. Do sada je Grad toj udruzi platio 1,890.000 kuna. Tim iznosom se može mnogo toga učiniti za mlade”, kritizira Petračić.

Naš izborni program predviđa zaposlenja i stanove za mlade. Postoje dvije skupine mladih. U prvoj su oni koji se nisu osamostalili od roditelja. Za njih je bitno da im roditelji rade i da imaju dobro plaćene poslove. Drugu skupinu mladih čine oni koji završavaju fakultete ili su ih netom završili. Njima je bitno da se mogu osamostaliti, da mogu iznajmiti ili kupiti jeftino stan, odnosno da mogu dobiti dobar i dobro plaćen posao. Karlovac treba ekonomski podignuti prije svega kako bi roditelji imali sigurne i dobre plaće. Samim time će i Grad Karlovac moći ulagati u objekte i iznajmljivati stanove, ali ne po tržišnoj cijeni, nego po njihovoj amortizacijskoj vrijednosti. Kada bi se tako radilo, stan od pedesetak četvornih metara površine bismo mogli iznajmljivati po cijeni od sto eura mjesečno. Uvažavaju se prijedlozi Savjeta mladih, po onome što kaže gradonačelnik, a s druge strane se u potpunosti ignorira oporbene vijećnike. Ovom opaskom ukazujem na nedostatak demokracije u društvu. To treba mijenjati.

Davor Petračić

“Imam skepsu spram svake vrste certificiranja, posebice kada se certificira ono što treba činiti suštinu našeg djelovanja. Ako se želimo baviti politikom, suština našeg djelovanja mora biti da Karlovac bude grad mladih. Certifikati mogu prikriti suštinu. Vlast stoga može mahati certifikatom, a da suštinski problemi opstaju. Brendirali smo se kao grad susreta, pa nam se dogodilo da zabranimo koncert Bajage & Instruktora. Grad koji nije za mlade nestaje. S obzirom na demografske trendove, posebno trendove iseljavanja, Karlovac to djelomice i jest. Čak je i vršiteljica dužnosti županice Martina Furdek-Hajdin kazala nekidan da je demografija najveći problem Karlovca i Karlovačke županije”, stava je Draženka Polović, kandidatkinja Možemo! i Nove ljevice za gradonačelnicu.

Pogledala sam sudbinu jednog fantastičnog gimnazijskog razreda. Oni koji su ga činili sada imaju po 30 godina. Svi su visokoobrazovani. Od njih 29, u Karlovcu ih je ostalo deset. Strah me toga da certifikati posluže kao alibi za nedjelovanje. Stavila bih naglasak na obrazovanje. Što se tiče sudjelovanja građana u donošenju odluka, svejedno mi je kakav će biti sustav u kojem će se to odvijati – važno je da postoji. Ako postavimo strukturu participacije, plašim se da time mladima prenosimo našu vlastitu strukturu koju neće prihvatiti. Očekujem da mladi stvore vlastitu strukturu sudjelovanja. Mladi uopće ne vjeruju institucijama, a političkim strankama ih vjeruje tek sedam posto. Mladi smatraju da se u političke stranke učlanjuje samo radi napredovanja. Ako mlade organizirate po obrascu kojeg su stvorili odrasli, dajemo im model ponašanja. Od mladosti očekujem kritičnost i emancipatorsko raspoloženje. Oni trebaju nositi bunt, a ne apatiju ovoga društva. Kao gradonačelnica nikada ne bih dozvolila da predsjednik Savjeta mladih bude iz moje stranke, jer se plašim da u tom slučaju neće imati emancipatorsko htijenje koje očekujem od mladih.

Draženka Polović

“Ako će certificiranje pomoći animaciji mladih i njihovo uključenje u oblikovanje politika, podržavam ga. Certifikat pomaže vrednovanju razdoblja. Ako se protivimo certificiranju, automatski isključujemo mlade. Riječ je o korektno napravljenoj normi. Međutim, može se dogoditi da zadovoljimo formu, ali da ne uključimo mlade u kreiranje politika koje ih se tiču”, smatra Amirudin Talakić, kandidat Hrvatske narodne stranke za gradonačelnika.

Otac sam troje djece, a dvoje je u inozemstvu. Bez mladosti nema snage, energije, kreativnosti, inata… Mlad čovjek može sve, a to naša djeca dokazuju diljem svijeta. Isti onaj koji je ovdje nepoželjan, u svijetu postaje svjetsko ime. Savjet mladih mora biti sukreator politika. Mladi su nesretni, ako ne sudjeluju.

Amirudin Talakić

“Certifikat se mora platiti. Omladina bi morala nastupati spontano, a gradonačelnik bi pomogao stvaranjem problema na dnevni red Gradskog vijeća. U udrugama studenata je uvijek netko iz političkih stranaka. Među članovima Savjeta mladih ima sinova lokalnih članova HDZ-a, nekoliko članova SDP-a i tako dalje. U takve se strukture vole uključivati oni koji teže sudjelovanju u visokoj politici jednoga dana. Najvažniji je dobro plaćen posao, a sve drugo je sporedno”, kaže Čedomir Tatalović, kandidat Živog zida za prvog čovjeka izvršne vlasti u Karlovcu.

“Petračić iznosi netočne podatke. Od devet nagrađenih gradova, samo u dva vlast ima HDZ. Očito je da mladima prilazimo iz svojeg komoditeta. Mladima ne treba podilaziti. Stoga je važno imati formalni okvir kako bismo se bavili konkretnim pitanjima”, drži Mandić, a Petračić odgovara: “Što sam netočno rekao”.

Iako Karlovac ima dosta određenu industriju, ovaj će grad mladima pružiti mogućnost egzistencije. Poznajem mnogo gimnazijalaca i posao koji oni rade čak se niti u Hrvatskoj ne može raditi. U tom smislu će tu mnogi osigurati sebi egzistenciju, a svoju stručnost realizirati vjerojatno u Zagrebu. Moramo podržati mlade koji se žele baviti poduzetništvom, valja ih oslobađati za poduzetništvo. Teško da se danas može imati sigurno radno mjesto. Samozapošljavanje utoliko može koristiti. Imamo strukovne škole koje su među najkvalitetnijima u Hrvatskoj i Veleučilište u Karlovcu. Prije godinu i pol je promijenjen zakon i svi mladi do 25 godina starosti su oslobođeni plaćanja poreza i prireza na dohodak, a od 25 do 30 godina pedeset posto. To je sedam i pol milijuna kuna manje u gradskom proračunu, a u korist mladih.

Damir Mandić

“Politička promjena je prvi i najveći potencijal. Od 30 godina, stranka koja je sada na vlasti u Karlovcu u opoziciji je bila četiri. Oni uvijek rade na isti način, a bilo kakva politička promjena sa sobom nosi i druge. Ovom gradu je potrebna sasvim drugačija filozofija”, ističe Petračić.

Ukinut ćemo nepotizam – najveće zlo. On podrazumijeva pogodovanje stranačkim kolegama, istomišljenicima, poznanicima… Takvi zauzimaju polovicu radnih mjesta u Karlovcu – ona na koje politika ima izravan utjecaj. Još je deset posto radnih mjesta na koje politika ima neizravan utjecaj, a to je kod onih poslodavaca koji su u međuzavisnosti s politikom. Ukidanjem nepotizma nestala bi nejednakost prilika. Zapošljavanje je najvažnije, odnosno dobro plaćeni poslovi. Posla nema bez ubrzanog razvijanja i doseljavanja iz drugih sredina. Karlovac je nekad imao više od 70.000 stanovnika, a sada ih je manje od 50.000. Ako nastavimo ovim tempom – svakoga dana jedan ode, jedan umre, a jedan se rodi – postat ćemo gradić od 25.000 stanovnika za ljudskog vijeka. Da bismo doveli ljude, predvidjeli smo ukidanje prireza. To će privući privatnika iz Zagreba da poslovanje preseli tu, pa neće plaćati prirez na plaće, dobit, najam nekretnine… Za tim poslodavcem će doći i radnici, pa je to i demografska mjera, uz to što je propoduzetnička, a radna mjesta će učiniti i bolje plaćenima. Dosadašnja politika je bila slijepa. Samobor, Sveta Nedjelja su ukinuli prirez, a mi smo nekonkurentni. O mladima se ne može voditi posebna briga bez izgradnje ovog temelja.

Davor Petračić

“Najveći potencijal Karlovca su njegov položaj i prirodne ljepote. U Karlovac se mora vratiti duh slobode i pravednosti. To je ono što mladi traže”, napominje D. Polović.

Mladi su žrtve mnogih nesigurnosti. Teže kvaliteti života. Zato odlaze – nije im bitno bilo kakvo radno mjesto. Žrtve su toga da ne postoji sustavna stambena politika. Mladi odlaze iz kuće s 31 godinom u prosjeku. To je zastrašujući europski podatak. Tim je gora spoznaja da su poslovi u javnom sektoru rezervirani onima koji su lojalni jednoj političkoj stranci. Mladi točno znaju da će kvaliteta života biti osigurana određenima. Razgovor o demografiji je u biti razgovor o kvaliteti života.

Draženka Polović

“Škole i Veleučilište, kulturna baština i perspektivnost u razvoju tradicijskih zanata, koji su, nažalost, zamrli, su karlovački potencijali. To mladima može pružiti mogućnost da se pronađu”, smatra Talakić.

Sport je jedan od najvećih potencijala – u Karlovcu se možete baviti gotovo svim sportovima cijele godine i za male novčane iznose. Ako se negdje odselite, nećete imati plaže, a u Karlovcu samo uskočite u vodu. Nigdje u svijetu nema da se skineš u gaće i zaletiš do rijeke kao što je Korana, pet stotina metara udaljene od stana, kao što je u mom slučaju, odnosno možda ako živite na Tajlandu uz obalu. Treće, uvijek je bila dobra zabava u ovom gradu. U Hrvatskom domu je uvijek bilo zabavno. Doma je najbolje.

Čedomir Tatalović

“Nismo konkurenti po plaćama – stručni i mladi žele veći novac. Dijete sam gastarbajtera i znam zašto se išlo u prvom valu u inozemstvo. Razlozi su tada bili politički dobrim dijelom, a danas se odlazi u druge zemlje da se bolje naplati znanje. To je problem privatnog sektora. Politička atmosfera u društvu nije poticajna”, kaže Mandić.

HDZ je u Karlovcu dugo na vlasti i sve loše je najlakše gurnuti u naručje HDZ-a, koji jest odgovoran. Nisam odgojen u komunizmu, ali znam da se danas priča o onome o čemu se pričalo 1985. Za stvaranje poticajne klime odgovornost imaju i građani. Treba govoriti konkretno, ako se govori o nepotizmu. Kako 50 posto poslova u Karlovcu može diktirati. politika? U Karlovcu ima 21.500 zaposlenih. Gradski sustav broji 900 ljudi. Nedavno nam je iz gradskog sustava diplomirana inženjerka građevinarstva otišla s plaće od 8.000 kuna u privatni sektor na plaću od 15.000 kuna. Generaliziranjem potičemo spiralu loše političke klime, odnosno besperspektivnosti. Moramo se rješavati starog mentaliteta. I gradovi su na tržištu. U Zagrebu je prirez 18 posto, a opet sve tvrtke tamo odlaze. Zašto? Da sam mlad, tražio bih da se moj rad prikladno plati.

Damir Mandić

“Postoje oni koji žele raditi i za svoj rad biti plaćeni, te koji žele jednake šanse s drugima. Nepotizam te šanse ubija i to stvara osjećaj nepravde. Prvog dana nakon pobjede proglašavamo nultu toleranciju na nepotizam. Ako se netko želi baviti nepotizmom, dobit će otkaz”, veli Petračić.

Postoji i poduzetnički tip. Takvoj mladoj osobi treba poduzetnički inkubator u kojemu će netko dobiti prostor za rad, opremu i računalne programe, gdje će mu se platiti režije i slično, dakle gdje će se mladoj osobi omogućiti sve ono što je potrebno da se postane poduzetnik. Dalje treba vrijeme da se razvije posao, trebaju savjeti, računovodstvo, podrška…,

Davor Petračić

“Mladi poručuju da odlaze iz Karlovca jer se ne mogu zaposliti i da su izgubili vjeru u politiku. I sama sam nesretna zbog ovisnosti o politici”, kaže D. Polović, a Talakić dodaje: “Kada bih bio mlad, otišao bih jer nemamo reda, ne poštujemo pravila, sustavi ne funkcioniraju i vlada načelo ‘tko jači, taj kvači’.”

Za Jugoslavije se odlazilo u Njemačku zbog deset puta veće plaće, a sada se bježi zbog tri puta veće plaće. Veleučilište u Karlovcu je dobro, čak ima i dobar prosjek prolaznosti – diplomira 70 posto upisanih, što nema niti na jednom fakultetu u Zagrebu. Problematične su i struke koje stvaramo. Ne možeš se zaposliti bez stranačke iskaznice. Možete biti imenovani za šefa neke gradske tvrtke. Valja raditi na razvoju sveučilišnih smjerova. Vjerovali ili ne, Travnik i Vitez imaju pravne fakultete. Karlovac je prije 40 godina imao ekonomski. Stručnjaci koje stvara Veleučilište u Karlovcu su slabo plaćeni. Čuo sam da je pismo namjere inovatora i poduzetnika Mate Rimca za ulaganje držano u ladici u Gradu Karlovcu par mjeseci.

Čedomir Tatalović

“Srednje škole bi trebale građani odgajati. Neki predmeti su vezani za političku pismenost. Izlazak na izbore je ključan. Svi ćemo 16. svibnja vidjeti koliko smo uopće atraktivni ljudima da iziđu na izbore. U školskom sustavu postoje predmeti koji bi trebali motivirati mlade da participiraju u političkom životu”, odgovara Mandić na pitanje što misli o uvođenju građanskog odgoja u škole.

“Građanski odgoj se ne odnosi samo na političku pismenost, nego na najšire informiranje o svakodnevnim životnim pravilima i razvijanje kritičnog mišljenja”, iznosi Petračić.

Aktivan građanin je temelj demokratskog društva. On proširuje prostor demokracije i daje kvalitetu života zajednici. Sedmogodišnjaka moramo učiti da ima pravo napisati pismo gradonačelniku u kojemu se žali na probleme u kvartu. To što građanski odgoj na državnoj razini nije riješen, ne bi smio biti problem na lokalnoj. Lokalna politika mora preuzeti aktivnu ulogu i ulagati u stvaranje aktivnog građanina.

Draženka Polović

“Koliko je društvo uređeno, toliko će građani biti odgovorni. U našem obrazovnom sustavu nismo predvidjeli takvu vrst odgoja. U pučkoj školi sam znao šivati, turpijati i tako dalje, a danas moja medicinska sestra ne zna zašiti gumb. Dajmo djeci predmete od kojih će imati koristi. Valja njegovati kulturu ophođenja, obraćanja i slično”, kaže Talakić.

Tatalović je protiv. “U Gimnaziji smo imali etiku za predmet”, kaže.