Pametna sela – platforma za rekonstruiranje ruralnih područja

Autor: Ana Smoljak

U sklopu EFRI Networking week-a, akademske godine 2020./2021. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i aktivnosti projekta Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – CEZAR dana 25. ožujka 2021. godine održala sam predavanje na temu Pametna sela – platforma za restrukturiranje ruralnih područja.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj je pokretač Hrvatskog ruralnog parlamenta. HRP održava se svake dvije godine kao događaj a zapravo je pokret koji okuplja sudionike iz cijele zemlje. Okuplja: udruge koje se bave ruralnim razvojem, stručne i znanstvene organizacije, ministarstva i državna upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, poduzetnike, poljoprivredne proizvođače, obrtnike i druge dionike ruralnog razvoja.

Treći ruralni parlament održao se 2019. godine u Vodicama i Tisnom, na temu: ”Pametna sela”. ”Pametna sela” je inicijativa EU u okviru politike ruralnog razvoja. Na Trećem HRP usvojena je Deklaracija Trećeg hrvatskog ruralnog parlamenta kojom se zaključuje da su pametna sela naša budućnost.

HRRM izradila je krajem prošle godine animirani informativni video na temu “Pametna sela“.

Budući da su ruralna područja Hrvatske bogata prirodnim ljepotama, primjenom ovakvog koncepta stvorit će se moderna infrastruktura. To može se značajno podići kvaliteta života i povećati atraktivnost ruralnih područja. Od koncepta pametnih sela najviše koristi će imati lokalno stanovništvo i poljoprivredni proizvođači.

Inicijativa Pametna sela Hrvatske namijenjena je općinama, a da bi određena sredina postala “pametnom” potreban je planski pristup koji se značajno razlikuje od klasičnih općih strategija razvoja.

Strategija razvoja pametnog sela kao pametne sredine življenja podrazumijeva manji broj aktivnosti i mjera koje su prije svega realne, konkretne i ostvarive u odnosu na mogućnosti određene općine. U pametnim selima tradicionalne i nove usluge unaprjeđuju se digitalnim, telekomunikacijskim tehnologijama, inovacijama i boljom uporabom znanja u korist lokalnog stanovništva.

Na natječaju u europskom projektu „Pametne ruralne zajednice“ sudjelovalo je 734 kandidata. Između 734 kandidata iz 25 država članica EU odabrana je Općina Babina Greda u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Babina Greda ima izvrsnu geoprometnu poziciju, povezana je sa sustavom europskih cestovnih pravaca, a postoji plan da kroz općinu prolazi višenamjenski kanal “Dunav-Sava”.

Cilj projekta je steći iskustva koja bi mogla biti važna za podršku tom pristupu u okviru ostvarenja Zajedničke poljoprivredne politike EU. Odabrana mjesta kandidati će uz pomoć stručnjaka te putem međusobnih studijskih posjeta razviti “Strategiju pametnog sela”. Također će započeti s implementacijom odabranih aktivnosti.

Strategija razvoja Babine Grede 2021.-2027. ide istodobno u nekoliko smjerova. Fokus je na: održivo gospodarstvo, inovativne tehnologije, pametna poljoprivreda, razvoj kontinentalnog turizma (ideja je pametna sela koristiti i kao hubove za digitalne nomade), uključivanje građana treće dobi.

Uloženi veliki napori u privlačenje ulagača na području Općine rezultirali su izgradnjom elektrane na šumsku bio-masu. Snaga elektrane je 9,9 MW, a izrađena je u Gospodarskoj zoni Tečine. Osim proizvodnje električne energije, energana proizvodi velike količine topline. Tako ostvaruje veliki potencijal za daljnja ulaganja.

Kako takva energija ne bi ostala neiskorištena, toplinska energija je cjevovodima dovedena ispod poljoprivrednog zemljišta. Na taj način grije tlo pogodno za uzgoj šparoga. Poljoprivredno prerađivačka braniteljska udruga „Babogredski feniks“ bavi se uzgojom šparoga. Šparoge su unaprijed otkupljene za izvoz  na njemačko tržište što je primjer dobre kružne ekonomije. Također je izrađena sušara koja koristi toplinsku energiju za sušenje daske za pravljenje namještaja.