Reagiranje: Priznanja za arhitekturu i upozorenja na oštećenja građenjem (II)

DAGGK se aktivno zalaže za što kvalitetniji razvoj prostora, te podržava sve inicijative u tom smjeru, ali u ovom slučaju, DAGGK se ograđuje od bilo kakvih zaključaka donesenih od strane ocjenjivačkog suda Udruge za zaštitu i razvoj kulturne i prirodne baštine Karlovca

Autor: Matija Vinski

U pozivu Udruge za zaštitu i razvoj kulturne i prirodne baštine Karlovca za prijavu radova u svrhu dodjele godišnjih nagrada, objavljenom na portalu Aktiviraj Karlovac 21. ožujka 2021. godine, netočno se predstavlja dugogodišnjeg člana Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac kao predstavnika Društva u ocjenjivačkom sudu za ”priznanje za arhitekturu i za upozorenja na oštećenja građenjem”. Izvršni odbor DAGGK-a, nikada nije postavio nikoga, pa tako ni navedenog kolegu u bilo kakvo vijeće, pa ni u vijeće koje je osnovala Udruga za zaštitu i razvoj kulturne i prirodne baštine Karlovca.

DAGGK, čiji sam predsjednik, se aktivno zalaže za što kvalitetniji razvoj prostora, te podržava sve inicijative u tom smjeru, ali u ovom slučaju, DAGGK se ograđuje od bilo kakvih zaključaka donesenih od strane ocjenjivačkog suda Udruge za zaštitu i razvoj kulturne i prirodne baštine Karlovca s obzirom na to da prema DAGGK-u nije došao nikakav službeni zahtjev niti inicijativa vezana za organizaciju dodjele spomenutih priznanja i formiranje ocjenjivačkog suda s članovima Društva.