KAkvart je jedinstven u Hrvatskoj

Kroz razne projekte tijekom svih godina provedbe KAkvarta uređene su fasade, parkirališta, zelene površine, sanirana krovišta i uređeni društveni domovi, dječja igrališta, sportski tereni i vanjska vježbališta, prostori koje koriste kulturno umjetnička društva, postavljene solarne info kutije i klupe na šetnicama, interpretacijske ploče, a prvi put u Karlovcu postavljen je solarni stup za popravak bicikala

Autor: Ana Župančić Žunac

Tijekom pet godina provođenja KAkvarta za projekte 12 gradskih četvrti izdvojeno je 1.081.759,77, a za projekte 26 mjesnih odbora izdvojeno je 2.192.992,85.

Što se tiče ukupne vrijednosti svih odrađenih projekata, ona je puno veća od dodijeljenih financijskih sredstava.

U ukupnu vrijednost projekta ubrajaju se i vlastita sredstva koje pojedina vijeća četvrti i mjesnih odbora dodaju u realizaciju projekta, a najveća vrijednost je volonterski rad građana.

Tako je u 2017. godini kroz 18 projekata određeno ukupno 4.100 volonterskih sati, u 2018. godini je tijekom provođenja 22 projekta odrađeno gotovo deset tisuća volonterskih sati, a u 2019. godini su realizirana 26 projekta gdje je odrađeno 5.224 volonterska sata.

To je dovoljan podatak da se vidi koliko su građani prepoznali vrijednost KAkvarta i sami se uključuju i volontiranjem doprinose realizaciji.

Osim toga, za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora godišnje se iz Proračuna izdvaja gotovo 1.100.000,00 kuna s kojima oni samostalno raspolažu, a kriteriji za raspodjelu su broj stanovnika i površina koju obuhvaća (kilometar četvorni) pojedine četvrti, odnosno pojedinog mjesnog odbora.

Ova gradska uprava nastoji ravnomjerno voditi brigu o svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima, odnosno o svim stanovnicima Karlovca.

Projekt KAkvart jedinstven je projekt u Hrvatskoj i predstavlja sinergiju Grada Karlovca, poslovnog sektora i volonterizma građana. Pokrenut je 2016. godine s ciljem poboljšanja kvalitete života i komunalnog standarda građana grada Karlovca.

Kroz KAkvart je dodatno podržan rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, a nastao je na tragu aktivnosti koje su GČ i MO provodili i prije nego je pokrenut KAkvart.

Tim projektom gdje su svoje interese društveno odgovornog poslovanja pronašli i poslovni subjekti osiguravajući dio financijskih sredstava, izdvojena su dodatna sredstva koja su na raspolaganju vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Početkom godine raspisuje se javni poziv vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata koje provode jedinice mjesne samouprave Grada Karlovca kroz javni natječaj „KAkvart“

Javno je objavljen Pravilnik o sufinanciranju projekata jedinica mjesne samouprave, a javno se objavljuju i odluke o dodjeli sredstava sa točnim iznosima i nazivima projekata koji su podržani.

Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora sami predlažu projekte koji prijavljuju.

Grad Karlovac ima 12 gradskih četvrti i 26 mjesnih odbora.

Kroz razne projekte tijekom svih godina provedbe KAkvarta uređene su fasade, parkirališta, zelene površine, sanirana krovišta i uređeni društveni domovi, dječja igrališta, sportski tereni i vanjska vježbališta, prostori koje koriste kulturno umjetnička društva, postavljene solarne info kutije i klupe na šetnicama, interpretacijske ploče, a prvi put u Karlovcu postavljen je solarni stup za popravak bicikala. Uz to organizirane su brojne društvene aktivnosti i kulturno-umjetnička događanja kao što su natjecanja zaprežnih vatrogasnih šprica, stare seoske igre, učenje tradicijskih vještina, radionice ručnih radova, tkanje na tkalačkom stanju, izrada upotrebnih predmeta na tradicijski način, izrada, oblačenje i održavanje narodnih nošnji, učenje rozganja i sviranje na tradicijski način.

Svi podatci vezano uz KAkvart su dostupni javnosti kao i svim zainteresiranim pojedincima. Ova gradska uprava sve svoje građane, gdje god stanovali, poštuje i cijeni, uvažavajući posebnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti.