Društvo Potrošačica poziva na konferenciju Zaštita potrošača

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske potrošačice i potrošače na konferenciju "Zaštita potrošača" koja će se održati 15.06.2020. u Opatiji

Autor: Ana Smoljak

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske sa sjedištem u Vrbovskom organizira konferenciju “Zaštita potrošača” u Villi Antonio, Opatija dana 15. lipnja 2020. s početkom u 9:30 sati.

Na konferenciji „Zaštita potrošača“ potrošači će biti upoznati s prioritetnom politikom EU, odnosno potrošači će se educirati o visokoj razini zaštite prava potrošača koja je osigurana Lisabonskim ugovorom kroz dokumente Europske unije: Zaštita prava potrošača u EU – 10 temeljnih načela i New deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača i njihovu provedbu te Direktivi o plastici.

Na konferenciji “Zaštita potrošača” gostovat će Tanja Popović Filipović iz Centara za educiranje i informiranje potrošača. Osvijestit će potrošače kako mogu smanjiti bacanje hrane, odnosno kako mogu svojim navikama kao potrošača doprinijeti zaštiti okoliša i na taj način doprinijeti ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Budući da je Društvo Potrošačica usvajanjem novog Statuta Društvo proširilo područje djelovanja i na zaštitu zdravlja, na konferenciji “Zaštita potrošača” gostovat će dr. Saša Srića, internist i pulmolog koji će potrošače upoznati s značajem  Domova zdravlja u zaštiti prava pacijenata. Naime, zaštita prava pacijenata se u Republici Hrvatskoj provodi po načelima humanosti i dostupnosti.

Program konferencije “Zaštita potrošača” je:

  • Deset temeljnih načela zaštite potrošača u EU – Ana Smoljak, Društvo Potrošačica
  • New deal za potrošače – Dubravko Šindija, Društvo Potrošačica
  • Potrošači i zaštita okoliša – Karla Gavrić, Društvo Potrošačica  
  • Uloga potrošača u prevenciji bacanja hrane – Tanja Popović Filipović, CEIP
  • Značaj Domova zdravlja u zaštiti prava pacijenata – dr.  Saša Srića

Zbog epidemioploške situacije u neposrednom okruženju uzrokovane koronavirusom broj osoba na konferenciji “Zaštita potrošača” je ograničen. Stoga vas Društvo Potrošačica ovim putem poziva da se prijavite putem prijavnog obrasca dostupnog na: https://forms.gle/uHh72jWsJzgFd6C56

Konferenciju “Zaštita potrošača” s HRK 3.000,00 financira Primorsko-goranska županija, a Grad Opatija je osigurao prostor Ville Antonio za njezino održavanje.