Vlasnici kuća nisu krivi za stanje Zvijezde

Politička promocija vladajuće stranke očigledno se ne podudara s činjenicama. S jedne strane, revitalizacija i obnova Zvijezde kao top prioriteti, s druge strane – veći dio građevina je u lošem stanju, a za sve su navodno krivi stanari i konzervatori. To još i može izgledati tako iz perspektive pojedinca, ali je to svakako pogrešan stav iz perspektive lokalne politike! Ona je ta koja mora intervenirati i djelovati! Stoga je nužna ne samo promjena lokalne vlasti, nego i potpuni zaokret u dosadašnjoj politici

Autor: Dimitrije Birač

Oružana. Foto: Antea Anđelić, Emil Vranić, Rudolf Ravbar, Barbara Ravbar, Sara Lamešić, Andreja Raspudić

Uvijek aktualno pitanje ruševnog stanja karlovačke Zvijezde iznova nas podsjeća na politiku lokalne vlasti zadnjih desetljeća. Simpatizeri i članovi vladajuće stranke gotovo sigurno bit će suglasni – karlovačka vlast napravila je ogroman posao pri obnovi Zvijezde. Nije li obnovljena zgrada Grada Karlovca? Nisu li obnovljene crkvene nekretnine i zgrada Veleučilišta u Karlovcu?

Međutim, nakon malo veće šetnje i boljeg razgledavanja stare gradske jezgre – slika je poražavajuća. Veliki dio građevina je u derutnom stanju, a istovremeno vlastima su puna usta revitalizacije Zvijezde. U kontekstu posljednjeg istupa zamjenice gradonačelnika Andreje Navijalić koja je podvukla kako su si oni, dakle vlast: „dali truda pa smo zajedno s Konzervatorskim odjelom i Građevinskom inspekcijom i našli model kako možemo utjecati na privatne vlasnike da moraju na neki način sanirati svoje objekte jer s jedne strane imamo ruševne objekte koji uopće nisu u uporabi i koji su opasni za građane, a prvenstveno nam je cilj da stvorimo sigurnost građanima ukoliko su objekti vezani za javne površine“, zanimljive su dvije gradske strategije.

Tako u Strategiji razvoja Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2020. godine, piše da je „karlovačka Zvijezda najznačajniji dio kulturno-povijesne urbanističke cjeline Karlovca. Ona ima izuzetnu vrijednost jer je prvi izgrađeni ‘idealni’ grad u duhu renesansnog shvaćanja obrambenog i životnog prostora, projektiran prema načelima renesansne arhitekture sa simetričnim kompozicijama primijenjenim na planiranje grada“ (str. 14-15). S druge strane, u Strategiji kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014.-2024., navodi se da je „revitalizacija karlovačke Zvijezde od najvećeg značaja za grad Karlovac“ (str. 44). Ista strategija navodi i prethodno provedenu anketu među Karlovčanima, sa zaključkom da građani Karlovca imaju „velika očekivanja u pogledu napose obnove i revitalizacije napose karlovačke Zvijezde“ (str. 49-50).

Što reći na sve ovo, još uz činjenicu da je prošle lokalne izbore obnova Zvijezde bila posebno važna tema?

Pritom argumenti članova i simpatizera vladajuće stranke o tome da su vlasnici kuća u Zvijezdi sami sebi krivi – promašuju poantu. A poanta je ta da, ukoliko je revitalizacija karlovačke jezgre prioritet, ako je ona „od najvećeg značaja za grad Karlovac“ te ako i sami Karlovčani želi vidjeti obnovljenu Zvijezdu, utoliko se lokalna vlast ne može ‘vaditi’ na individualnu odgovornost raznih pojedinaca. Tako se ne djeluje politički ni u društvenom interesu Karlovca, a i nije ukusno.

Prema tome, politička promocija vladajuće stranke očigledno se ne podudara s činjenicama. S jedne strane, revitalizacija i obnova Zvijezde kao top prioriteti, s druge strane – veći dio građevina je u lošem stanju, a za sve su navodno krivi stanari i konzervatori. To još i može izgledati tako iz perspektive pojedinca, ali je to svakako pogrešan stav iz perspektive lokalne politike! Ona je ta koja mora intervenirati i djelovati! Stoga je nužna ne samo promjena lokalne vlasti, nego i potpuni zaokret u dosadašnjoj politici. To znači politiku koja će stalno i uporno komunicirati s resornim ministarstvima po pitanju obnove Zvijezde i koja će probleme te obnove znati adresirati prema Vladi Republike Hrvatske. Konačno, to znači politiku kojoj će obnova Zvijezde zaista biti strateški cilj, a ne sredstvo za višedesetljetnu prevaru birača.