Prvi krik (35): Disanje

Autor: Ivana Čohan Milašinović

Dišem u Lirinu koprenu

Satkanu od paučine

Orfejevih nada

Dišem

Dišem u slijepu ulicu

Na kraju puta pjeva

Perzefona u blatu

Dišem u maskirane orlove

U njihove kljunove i kandže

Nad Stiksom

Dišem

Dišem u napuštena gnijezda

Iz kojih odzvanjaju

Sizifovi trudovi

Dišem u noćne ribe

Svjetlucave čuvare

Prometejeve tajne

Dišem

Disat ću kroz smrt

I onkraj zbilje

Disat ću sve dublje

I dalje

I više