Otkako je Mandića rastu troškovi zaposlenika Grada Karlovca

Činjenica od koje se ne može pobjeći je da broj zaposlenih i rashodi za zaposlene u gradskoj upravi Grada Karlovac stalno „bujaju“, pa predlažem gradonačelniku da na ovoj rashodovnoj stavci potraži veće uštede i da reorganizira gradsku upravu u ovim vremenima kada će velik broj malih poduzetnika privremeno ili stalno zatvoriti svoje poslovne subjekte, znatno će se povećati broj nezaposlenih građana, a gradski rashodi za „socijalu“ će se morati povećati. Prema tome, odluke o obustavama isplata naknade za rad članovima upravnih vijeća i ukidanju naknada gradskim vijećnicima, te o smanjenju plaća gradonačelniku, zamjenicima i direktorima gradskih poduzeća za posto su obične populističke mjere koje neće riješiti probleme malih poduzetnika i njihovih zaposlenika

Autor: Dubravko Golubić

Iz osobnih razloga sam bio spriječen sudjelovati na 34. sjednici Gradskog vijeća koja je održana u utorak elektroničkim putem, ali želio bih ovim putem kao gradski vijećnik iz redova Socijaldemokratske partije Hrvatske ukratko komentirati nekoliko točaka dnevnog reda. Imao bih puno toga više za reći, međutim, svjestan sam ograničenog prostora u elektroničkim medijima i činjenici da je sjednica prošla, te da su odluke već donesene većinom glasova izabranih vijećnika.

Da bih skratio i pojednostavio svoje razmišljanje spojit ću svoje razmišljanje o nekoliko točaka dnevnog reda (u prvom redu r.b. 3. Izvješće gradonačelnika za 2. polugodište 2019. , r.b. 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. i r.b. 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke za ublažavanje posljedica izazvanih koronavirusom).

Teško mi je sada znati što će gradonačelnik gospodin Damir Mandić i njegovi suradnici predložiti u novom „koronavirus“ rebalansu koji će uskoro biti predložen, međutim, neke stvari se već daju naslutiti. Iz „Izvješća o radu gradonačelnika Karlovca za razdoblje 01.07. do 31.12.2019.“ vidi se jedna stvar koja se proteže i kroz „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu“, a bitna je i za „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke za ublažavanje posljedica izazvane koronavirusom”. Ta stvar je činjenica da gradonačelnik uporno izbjegava priznati koliko ima zaposlenih u gradskoj upravi. U njegovom izvješću piše: „Broj zaposlenih službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca na dan 01. srpnja 2019. godine bio je 128 na neodređeno vrijeme i 3 dužnosnika, a na dan 31. prosinca 2019. godine – 130 na neodređeno vrijeme i 3 dužnosnika.“ Vjerujem, naravno, da ovo odgovara činjenicama, ali gradonačelnik je već nekoliko puta ranije na svaki moj upit o broju zaposlenih u gradskoj upravi odgovarao na ovaj način, spominjući samo stalno zaposlene i dužnosnike, a jedina prava činjenica je da se u ukupan broj zaposlenih moraju ubrojiti i zaposleni na određeno vrijeme. Prema tome, ukupan broj zaposlenih u Gradskoj upravi grada Karlovca je 130 zaposlenih na neodređeno vrijeme plus tri dužnosnika nepoznat broj zaposlenih na određeno. Prema mojim saznanjima, ukupan broj zaposlenih u prosincu 2019. je bio nešto manji od 150.

Ili još nekoliko brojki (činjenica) iz godišnjih izvješća o proračunima Karlovca::

  • rashodi za zaposlene u gradskoj upravi u 2019. godini: 18,607.286 kn,
  • rashodi za zaposlene u gradskoj upravi u 2018. godini: 18,283.750 kn,
  • rashodi za zaposlene u gradskoj upravi u 2017. godini: 17,059.986 kn

Prema tome, od godine u kojoj je gospodin Mandić postao gradonačelnik našeg grada troškovi za zaposlene u gradskoj upravi su porasli za 1,547.300 kuna, ili za 9,1 posto.

Ili još nekoliko podataka:

  • rashodi za zaposlene u gradskoj upravi u 2016. godini: 16,912.221 kn,
  • rashodi za zaposlene u gradskoj upravi u 2014. godini: 15,439.652 kn.

Radi se o relativno dugačkom periodu od šest godina, međutim za ovo vrijeme, ovi rashodi su porasli za 3,2 milijuna kuna ili za 20,5 posto.

Na ovakvo moje pitanje gradonačelnik bi vjerojatno našao mnogo razloga – te pojačano je komunalno redarstvo, te zaposleni su ljudi koji rade na projektima financiranima ili sufinanciranima sredstvima Europske unije, te dio tih ljudi je plaćen iz EU fondova i tako dalje.

Činjenica od koje se ne može pobjeći je da broj zaposlenih i rashodi za zaposlene u gradskoj upravi Grada Karlovac stalno „bujaju“, pa predlažem gradonačelniku da na ovoj rashodovnoj stavci potraži veće uštede i da reorganizira gradsku upravu u ovim vremenima kada će velik broj malih poduzetnika privremeno ili stalno zatvoriti svoje poslovne subjekte, znatno će se povećati broj nezaposlenih građana, a gradski rashodi za „socijalu“ će se morati povećati. Prema tome, odluke o obustavama isplata naknade za rad članovima upravnih vijeća i ukidanju naknada gradskim vijećnicima, te o smanjenju plaća gradonačelniku, zamjenicima i direktorima gradskih poduzeća za posto su obične populističke mjere koje neće riješiti probleme malih poduzetnika i njihovih zaposlenika.

Prave posljedice „koronavirusa“ u našem gospodarstvu će se vidjeti tek za dva ili tri mjeseca kad će male poduzetnike zahvatiti opća nelikvidnost. Nadam se da nisam u pravu, ali bojim se toga.

A o tome tko se sve zaposlio u gradskoj upravi i gradskim poduzećima u ovom periodu je jedna posebna tema o kojoj se već mnogo puta pričalo na Gradskom vijeću, ali i u medijima.

Sličan problem imamo i s nekim gradskim poduzećima. I o tome sam već govorio u nekoliko navrata, međutim, uskoro će na dnevni red stići i izvješća o radu gradskih poduzeća u 2019. godini, pa ćemo i o tome moći ponešto reći.