Uvod u Direktivu o plastici

Srijeda 15. travnja 2020. godine s početkom u 10 sati preko platforme Zoom

Autor: Ana Smoljak

Društvo Potrošačica će odgođenu tribinu “Uvod u Direktivu o plastici” održati točno mjesec dana nakon Svjetskog dana prava potrošača.

Glavni cilj projekta „Uvod u Direktivu o plastici“ je senzibilizacija potrošača da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, da racionalnu koriste plastične predmete, odnosno da budu ekološki osviješteni potrošači a sve kako bi doprinijeli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Tribinu/seminar će održati u srijedu 15. travnja 2020. godine s početkom u 10 sati preko platforme Zoom. Za sve potrošače seminar je besplatan.

Ovim putem pozivaju sve potrošač(ic)e da se prijave putem obrasca do srijede 15. travnja 2020. godine u 9 sati.

Projekt “Uvod u Direktivu o plastici” s 1.000,00 kn sufinancira Općina Rakovica.