Prvi krik (3): Majka svijeta

Autor: Ivana Čohan Milašinović

Majka svijeta

Rekao je da sam majka svijeta, kapljica svjetla

Da se izlijevam na zemlju pa ulijevam u njenu crnu utrobu

U njeno crno oko;

u crno oko kašupsko

u crno oko tališko

u crno oko biharsko

u crno oko asamsko

u crno oko kašmirsko

u crno oko lursko

u crno oko alzaško

u crno oko mongolsko

u crno oko jemensko

u crno oko malajsko

u crno oko Šan