Prvi krik (25): Slutnje

Autor: Ivana Čohan Milašinović

Maloprije je na ogradu sletio golub.

Ne čini se da traži hranu

Možda samo odmorište

A možda i nekog čeka