Prvi krik (18): Krvavi mlin

Autor: Ivana Čohan Milašinović

Postoji izlaz iz kružnice laži, treba samo dovoljno dugo grebati

Trpeljivo, ne tragično – to bi bilo lupeški

Rekli su ti, jamačno, da sloboda nema cijenu

Zato nemoj da te stisne drevna slutnja vlastite smrtnosti

I zadesi preživljavalački poriv htijenja nečeg što ne postoji

Jamačno su nam zaboravili reći : mreža je protkana rupama

I uvijek tako polučitava užasava providnošću na rukama

Bez namjere da nas zadrži pri padu

-Treba razviti krila

I poletjeti