Prvi krik (14): Evolucija slonova

Autor: Ivana Čohan Milašinović

Previše bliskosti, previše budnosti

Odsjaj mojih tokova na površini

Njegove kože, sklupčanog u disanje

I čekanje. Čovjek je okrutan zbog udobnosti.

Ubojstvom jednog slona, pleme se prehranjuje cijelu sezonu

A od kljova pravi krovišta. Jedan sam ne bi sproveo takav čin

Jedan sam ne bi ubio da živi. Opet, postoje i plemena

Čije ljude slonovi nadžive