Prvi krik (13): Duende

Autor: Ivana Čohan Milašinović

Cigani kažu, a Cigani znaju

Da postoji nešto jače i od usuda

Krug vatre

Plamen kose

Duende;

Cigani kažu, jer znaju Cigani

Da nadahnuće dolazi od prepuštanja

Od dostojna učenja samog sebe;

Krug vatre

Nadu udahnuti

Nadu izdahnuti

Duende

U sjećanje na Željka Malnara, 2013.