Preminuo Nikola Paunović

Rođen je 1933. godine u Velikom Liješću u Radatovićima na Žumberku. Maturirao je na Gimnaziji Karlovac 1952. godine, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1958. Opću medicinu je specijalizirao 1966. godine. Od 1963. do 1999. je radio u Domu zdravlja "Željezničar". Kod psihijatra Vladimira Hudolina se specijalizirao na području borbe protiv alkoholizma, čemu se kao liječnik na različite načine – praktičnim i publicističkim radom – posvetio do kraja karijere, pa je tako i zaslužan za osnivanje Kluba liječenih alkoholičara u Karlovcu, a 1982. godine je objavio knjigu "Alkoholizam kod željezničara" koja je tiskana u 11.000 primjeraka

Autor: Marin Bakić

“Ako sam tisućama produžio život, nešto sam napravio u životu”, kazao je u intervjuu iz ciklusa SpiKA na portalu Aktiviraj Karlovac u siječnju 2017. godine Nikola Paunović, umirovljeni liječnik koji je preminuo u utorak u 88. godini života.

Najpoznatiji je po borbi protiv ovisnosti, naročito alkoholizma, a osobito alkoholizma na željeznici, gdje je proveo radni vijek.

Paunović je predstavljao nastavak tradicije narodnog zdravlja koje je utemeljio Andrija Štampar, a nastavio Gajo Petrović.

“Štampar je bio u Kini gdje je, navodno, upravo on donio sapun i time spriječio širenje proljeva, od čega su Kinezi masovno umirali. Prije odlaska tamo, 1911. godine je počeo raditi u Karlovcu gdje je učio kako spriječiti nastanak alkoholizma. Njegov utjecaj je Gaju vjerojatno pratio. Komentirao je da niti jedna tehnologija nije korisna poput edukacije o zdravlju. Bez Petrovića bih ostao liječnik uske specijalnosti. Štampar je Gaji, a Gajo meni usadio svijest o važnosti savršenog ljudskog zdravlja i njegovog očuvanja. Kažem često pacijentima da se ne ponašaju reaktivno, to jest regresivno, nego proaktivno. To znači da pacijent bude hrabar, ustrajan, osmišljen, da ima cilj u životu i da bude svjestan toga da njegovi bližnji i on sam imaju velike štete od posljedica njegova nepromišljenog ponašanja, nebrige za zdravlje. Svatko treba upotrijebiti talent za budućnost. Prošlost se ne može promijeniti”, kazao je Paunović u intervjuu.

Rođen je 1933. godine u Velikom Liješću u Radatovićima na Žumberku. Maturirao je na Gimnaziji Karlovac 1952. godine, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1958. Opću medicinu je specijalizirao 1966. godine. Od 1963. do 1999. je radio u Domu zdravlja “Željezničar”. Kod psihijatra Vladimira Hudolina se specijalizirao na području borbe protiv alkoholizma, čemu se kao liječnik na različite načine – praktičnim i publicističkim radom – posvetio do kraja karijere, pa je tako i zaslužan za osnivanje Kluba liječenih alkoholičara u Karlovcu, a 1982. godine je objavio knjigu “Alkoholizam kod željezničara” koja je tiskana u 11.000 primjeraka.

“Sastanci su bili jednom tjedno. Morali su točno dolaziti na sastanak i trijezni te su morali prihvatiti da doživotno zaborave alkohol. Najteži ovisnici su odlazili na liječenje na Rab. Tamo je također postojao klub liječenih ovisnika. Običaj je bio da svaki od ovisnika sjedne na isturenu stolicu koju smo u šali nazivali električnom. Na njoj je morao iznositi istinu – kako pije, koliko, što, zašto, kakve probleme ima u obitelji i slično. Zatim su ga stariji članovi hrabrili i savjetovali”, rekao je Paunović za Aktiviraj Karlovac.

Bio je predsjednik i Crvenog križa u Karlovcu te lokalnog ogranka Hrvatskog liječničkog zbora.

Sahrana će se održati u najužem krugu obitelji.