Otvoreno pismo gradonačelniku: COVID-19 ne čeka

U ova ozbiljna vremena, potreban je dodatni i značajan angažman upravljanja gradom. Pored svih uobičajenih i očekivanih briga o radu svih gradskih službi, zaštitnih mjera zaposlenika, odvraćanja građana od dolaska u gradsku upravu, redukcije rada vrtića, zatvaranja reciklažnog dvorišta na Švarči, reduciranja prisustva na sprovodima, niste ništa drugo poduzeli da bi se pokušalo spriječiti ono najgore – gubitak radnih mjesta

Autor: Davor Petračić

Gradonačelniče,

COVID-19 ne čeka i treba odmah djelovati.

U ova ozbiljna vremena, potreban je dodatni i značajan angažman upravljanja gradom. Pored svih uobičajenih i očekivanih briga o radu svih gradskih službi, zaštitnih mjera zaposlenika, odvraćanja građana od dolaska u gradsku upravu, redukcije rada vrtića, zatvaranja reciklažnog dvorišta na Švarči, reduciranja prisustva na sprovodima, niste ništa drugo poduzeli da bi se pokušalo spriječiti ono najgore – gubitak radnih mjesta.

Jeste li svjesni, gradonačelniče, koje su obveze prosječnog poslodavca? U ova teška vremena potrebno je donijeti hrabre odluke odmah i barem kratkoročno, na tri mjeseca koliko se pretpostavlja da će trajati kriza s COVID-19 virusom. Dužni ste prepoznati nužnost donošenja krucijalnih odluka koje će smanjiti udar na poduzetnike kod kojih radi oko polovice zaposlenih građana Karlovca i dužni ste omogućiti njihovo preživljavanje na tržištu kako Karlovac ne bi doživio do sada neviđenu devastaciju radnih mjesta i srozavanje kvalitete života.

Nezavisna lista “Naš Karlovac” zato predlaže da smjesta sazovete Gradsko vijeće i koje će donijeti sljedeće odluke koje će vrijediti tri sljedeća mjeseca s mogućnošću produženja:

 1. ukinuti obaveze plaćanja parkiranja u cijelom gradu;
 2. ukinuti obavezu plaćanja najma poslovnih prostora u vlasništvu Grada, najma terasa i javnih površina;
 3. ukinuti obavezu plaćanja spomeničke rente;
 4. ukinuti plaćanje poreza na potrošnju koji plaćaju ugostitelji;
 5. smanjite cijenu vodne usluge za 50 posto;
 6. smanjite cijenu grijanja za 30 posto;
 7. smanjite sve cijene usluga ostalih gradskih tvrtki za 30 posto;
 8. smanjite komunalnu naknadu za poduzetnike za 50 posto;
 9. za vrtiće ne zaračunavajte naknade, ako djeca nisu koristila vrtiće
 10. privremeno obustavite sve ovrhe i novčane kazne prema svojim građanima;
 11. prekinite sve investicije koje nisu nužne;
 12. ukinite sve troškove redovnog i investicijskog održavanja koji nisu nužni;
 13. pomognite zdravstvenom sustavu dobavom potrebne opreme i osiguravanjem kvalitetnih dodatnih prostora za karantene i pružanje liječničke pomoći.

Pronaći će se dovoljno novca za nepovratnu potporu i privremeno financiranje (prvenstveno plaća i doprinosa ) za sve one koji Vam se obrate zbog teškoća u poslovanju koje su nastale pojavom epidemije.

Pored navedenog, vodeći se snagom ovakvih odluka, apelirajte na sve poduzetnike da ne otpuštaju radnike, banke uputite da ne zaračunavaju kamate na kredite u ovom periodu, a da rate kredita prolongiraju u dužini trajanja ove odluke.

Nadamo se da ste razumjeli ovaj naš apel za upravljanje gradom i na potrebu vođenja gradske, a ne stranačke politike jer nam jedino takva politika može pomoći u najtežim trenucima.