Mogu li potrošači(ce) doprinijeti razvoju kružnog gospodarstva?

Kao potrošači(ce) imamo moć nagrađivanja vodećih tvrtki u stvaranju društveno i ekološki održive ekonomske vrijednosti. Prilikom kupnje nemojmo gledati samo na cijenu, već gledajmo na društvenu vrijednost proizvoda. Kako proizvodni proces doprinosi održivom razvoju i utječe na okolišne ciljeve. Prijelaz na kružno gospodarstvo uključuje sprječavanje nastanka otpada, ali i recikliranje. Dakle, prijelaz na kružno gospodarstvo sprečava i kontrolira onečišćenja te tako doprinijeti zaštiti i očuvanju bioraznolikosti i ekosustava.

Autor: Ana Smoljak

Početkom listopada 2019. godine Vijeće Europske unije je usvojilo zaključke o kružnom gospodarstvu. Zaključci su usvojeni pod nazivom “Više kružnosti – prijelaz na održivo društvo”. Kružno gospodarstvo važan je pokretač smanjenja emisija stakleničkih plinova i postizanja ciljeva održivog razvoja. Ujedno je i zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti.

Potrošači(ce), mi smo ključni za djelotvorno tržište jer kao regulator razvoja gospodarstva direktno utječemo na razvoj konkurentnosti gospodarstva. EU poduzima korake s ciljem provedbe strategije financiranja održivog rasta i prijelaza na niskougljično i resursno učinkovito gospodarstvo. Kao potrošači(ce) imamo moć nagrađivanja vodećih tvrtki u stvaranju društveno i ekološki održive ekonomske vrijednosti.

Prilikom kupnje nemojmo gledati samo na cijenu, već gledajmo na društvenu vrijednost proizvoda. Kako proizvodni proces doprinosi održivom razvoju i utječe na okolišne ciljeve. Prijelaz na kružno gospodarstvo uključuje sprječavanje nastanka otpada, ali i recikliranje. Dakle, prijelaz na kružno gospodarstvo sprečava i kontrolira onečišćenja te tako doprinijeti zaštiti i očuvanju bioraznolikosti i ekosustava.

Europsko vijeće poziva Komisiju da osmisli ambiciozan i dugoročan strateški okvir koji će uključivati i zajedničku viziju za kružno gospodarstvo te da donese novi akcijski plan za kružno gospodarstvo s ciljanim mjerama. Također poziva Komisiju da proširi područje primjene mjera u pogledu ekološkog dizajna uključivanjem kriterija o učinkovitosti materijala kao što su trajnost, mogućnost popravka, recikliranja i reciklirani sadržaj.

Potiče se uporaba ekonomskih instrumenata koji uključuju programe proširene odgovornosti proizvođača kako bi se promicalo kružno gospodarstvo, održivi razvoj i gospodarenje otpadom. Moto “čist planet za sve” predstavlja strateški dugoročnu viziju klimatski neutralnog gospodarstva Europske unije do 2050. godine.

Kružno gospodarstvo je važno za postizanje ciljeva održivog razvoja tako što omogućava pomak prema održivoj proizvodnji i potrošnji, promicanje održivih tehnologija i osiguravanje održivog upravljanja prirodnih resursa, odnosno važno je za doprinos održivoj Europi. Društvo Potrošačica će projektom “Odgovorne potrošačice!” educirati potrošače s područja Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije o kružnom gospodarstvu i o racionalnom korištenju plastike kako bi doprinijeli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i bolje kvalitete života.

Potrošači(ce), doprinesimo globalnim naporima da se pređe s linearne na kružnu proizvodnju i potrošnju plastike s ciljem zaustavljanja plastičnog otpada u morskom smeću. Glavni pokretači povećanja količine plastičnog otpada i njegove raspršenosti u okolišu povezani su i s vrijednosnim lancem i tržištem plastike ali i s ponašanjem potrošač(ic)a i društvenih trendova. Pokažimo da smo regulator tržišta, nemojmo kupovati proizvode pakirane u plastičnu ambalažu ako postoji alternativa. Nabava kružnih proizvoda i usluga može povećati kružno gospodarstvo i ulaganje u čiste, sigurne, netoksične i održive cikluse.