Potrošačice održale tribinu u Vrbovskom

a tribini su potrošači(ce) informirane i educirane o deset osnovnih načela kojima se rukovi zakonodavstvo EU i kojima štiti potrošače bez obzira na to u kojoj od država članica Europske unije žive i rade.

Autor: Aktiviraj Karlovac

Društvo Potrošačica je dana 14. prosinca 2019. godine u Vrbovskom održalo tribina Zaštita potrošača u EU. Na tribini su potrošači(ce) informirane i educirane o deset osnovnih načela kojima se rukovodi zakonodavstvo EU i kojima štiti potrošače bez obzira na to u kojoj od država članica Europske unije žive i rade.

Tako su potrošači saznali da mogu robu široke potrošnje kupiti u bilo kojoj državi članici EU bez brige da će morati platiti carinske pristojbe ili neki dodatni porez na dodanu vrijednost kad se vrati svoje domu. Također su saznali da proizvod koji ne zadovoljava i nije u skladu sa sporazumom o kupnji mogu vratiti da se popravi ili zamijeni ispravnim.

Na tribini je bilo riječi o tome da potrošač(ica) ima pravo na povrata robe kupljene putem Interneta 14 dana od dana preuzimanja, a da pri tome ne mora objasniti zašto se je predomislio. Dok kod robe kupljene u klasičnim trgovinama povrat ovisi o dobroj praksi trgovca osim ako se ne radi o robi s materijalnim nedostacima. Prodavač ne mora uzeti proizvod natrag ako je korišten i ako nema materijali nedostatak. Stoga iz Društva Potrošačica preporučaju da prilikom kupnje proizvoda obavezno provjerite s prodavačem kakvu su kod njih uvjeti reklamacije, jer svaka trgovina ima svoje uvjete. Jedino im je zajedničko to što moraju dati povrat novca, popraviti ili zamijeniti ako proizvod ima materijali nedostatak. To je jedina zakonska obaveza prodavača sve ostalo je njihova dobra poslovna praksa.

Projekt „Zaštita potrošača u EU“ s HRK 3.500,00 financira Primorsko-goranska županija a Grad Vrbovsko osigurao je prostor za održanje tribine.