Održana Peta informativno-edukativna radionica

U Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa u subotu 09. studenoga 2019. godine održana je peta radionica u sklopu projekta „Potrošačka školica“ na temu Telekomunikacijske usluge i RTV pristojba

Autor: Ana Smoljak

Dana 09. studenog 2019. godine u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa održana je Peta informativno-edukativna radionica u sklopu projekta „Potrošačka školica“ na temu „Telekomunikacijske usluge i RTV pristojba“. Predavanje su održali voditeljica projekta Monika Milčić i izvoditelj na projektu Dean Radišić iz „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese.

Potrošači su na radionici upoznati s pretplatničkim ugovorom, odnosno da se ugovor s operatorom može sklopiti u poslovnim prostorijama operatora, izvan poslovnih prostorija, na daljinu i zahtjevnom za prijenos broja drugom operatoru te da obavezno trajanje ugovora ne može biti dulje od dvije godine. Nakon dvije godine ugovor se nastavlja pod ugovorenim uvjetima ali bez ugovorne obveze. Dok kod ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu korisnik ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana sklapanja istog. Također su objašnjeni pojmovi cesija i zastara.

Na petoj informativno-edukativnoj radionici u sklopu projekta „Potrošačka školica“ potrošači su educirani o tome da je RTV pristojba državna potpora koju su obvezni plaćati svi vlasnici ili posrednici prijamnika u Republici Hrvatskoj u cilju osiguravanja sredstva za rad javnog medijskog servisa te financiranje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i rada Hrvatskog audiovizualnog centra. Zahtjev za odjavu prijamnika može se podnijeti samo zbog:

  • Neposjedovanja prijamnika u domaćinstvu
  • Odlaska u Dom umirovljenika
  • Smrt obveznika plaćanja mjesečne pristojbe

Sljedeća informativno-edukativna radionica po projektu „Potrošačka školica“ održat će se u subotu 07. prosinca 2019. godine u prostoru Demokratskog rasadnika Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa s početkom u 10 sati. Nositelj radionice na temu „Ravnopravnost potrošača i direktni marketing trgovca“ je partner na projektu „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske.

Nositelj projekta „Potrošačka školica“ je „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, a „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske je partner na projektu „Potrošačka školica“ kojeg financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 47.704,55 kuna kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektnima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.