Spasimo Koranu: Županija protiv Ministarstva

Karlovačka županija nije uvažila drugostupanjsko rješenje i donijela ponovno već pobijenu odluku da se za izgradnju zida na Korani ne mora provesti postupak ocjene o utjecaju zahvata na okoliš

Autor: Aktiviraj Karlovac

„Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 29. kolovoza uvažilo žalbu udruge Eko Pan te je poništilo rješenje Karlovačke županije od 24. svibnja kojim je zahvat izgradnje zida prihvatljiv za područje ekološke mreže. Ministarstvo je u svojem rješenju nedvosmisleno utvrdilo da se zahvat izgradnje zida nalazi na popisu zahvata za koje županije moraju provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Unatoč tome, Karlovačka županija 15. listopada 2019. godine donosi novo rješenje, identično onome kojeg je Ministarstvo poništilo. Iz svega navedenog potpuno je jasno da Karlovačka županija ne želi postupiti po rješenju Ministarstva i uputiti investitora na zakonitu provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš“, stoji u priopćenju Građanske inicijative „Spasimo Koranu“ od srijede.

  • Ministarstvo je rješenje donijelo krajem kolovoza, a udruga Eko Pan je tu odluku kao žalitelj u postupku zaprimila od županije poštom tek 17. listopada zajedno s novim rješenjem Županije bez ikakvog dokaza ili potvrde o preuzimanju pošiljke. Također, objava novog rješenja na internetskoj stranici Županije na mjestu starog rješenja iz svibnja, bez ikakve obavijesti na početnoj stranici, primjer je loše prakse informiranja javnosti – ističu u „Spasimo Koranu“.

„Postupanje Županije karlovačke u ovom slučaju predstavlja zabrinjavajuću praksu koja otežava javnosti sudjelovanje i pristup u okolišnim pitanjima jer se ne može s točnošću utvrditi od kada do kada teče rok za žalbu protiv novog rješenja“, nastavlja se u priopćenju.

  • Udruga Eko Pan u ime Građanske inicijative „Spasimo Koranu“ podnijet će žalbu na novo rješenje županije – najavljuje se.

Inicijativa podsjeća da je 4151 potpisnik peticije od Županije i Grada Karlovca zatražio da se svim zakonskim sredstvima onemogući izgradnja.

  • Nakon predaje peticije župan Damir Jelić je poslao dopis u kojemu ističe stav da je neprihvatljiva izgradnja zida koji bi bio protivan prostornim planovima i koji ne bi proizašao iz arhitektonsko-urbanističkog natječaja – kažu inicijativi.

„Pozivamo građane i vlasti na potporu u očuvanju jednog od najljepših karlovačkih krajobraza“, apeliraju.