Održana Prva javna tribina potrošačka prava i obaveze

Potaknuta sve većim pritiscima zemalja južne i istočne Europe kojima se traže jednaki standardi za sve potrošače u Europskoj uniji, Europska komisija je u travnju 2019. godine objavila dokument „New Deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača u EU i njihovu provedbu. Taj dokument je usvojen na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u rujnu 2018. godine. O njemu su potrošač(ic)e educirale voditeljica projekta Ana Smoljak i izvoditeljica aktivnosti Marija Perušić.

Autor: Ana Smoljak

U Centar za mlade u Grabriku održana je dana 06.09.2019. godine Prva javna tribina potrošačka prava i obaveze. Tribina je održana u sklopu projekta “Potrošačka prava i obaveze” Društva “POTROŠAČICA”.

Voditeljica Odjela za Europski potrošački centar u RH, gđa Danijela Marković Krstić je ukratko predstavila Europski potrošački centar u RH rekavši da je to ECC koji daje savjete i osigurava informacije o prekograničnoj kupovini te pomaže potrošačima u suradnji s drugim Europskim potrošačkim centrima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova.

Potrošač(ic)e je o dokumentu pod nazivom Zaštita potrošača u EU: 10 temeljnih načela kojeg je izdala Opća uprava Europskog povjerenstva za zaštitu zdravlja i potrošača 2005. godine informirala voditeljica projekta Ana Smoljak. Tako su potrošači(ce) dobile informaciju da mogu kupovati hranu i drugu robu široke potrošnje u bilo kojoj državi članici Europske unije bez brige da će morati platiti carinske pristojbe ili neki dodatni porez na dodanu vrijednost kada se vrate svome domu.

Potaknuta sve većim pritiscima zemalja južne i istočne Europe kojima se traže jednaki standardi za sve potrošače u Europskoj uniji, Europska komisija je u travnju 2019. godine objavila dokument „New Deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača u EU i njihovu provedbu. Taj dokument je usvojen na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u rujnu 2018. godine. O njemu su potrošač(ic)e educirale voditeljica projekta Ana Smoljak i izvoditeljica aktivnosti Marija Perušić. Sudionike tribine upoznale su s njihovim pravima i dodatnim alatima za dobivanje naknade ako su im prava povrijeđena. Budući da Europska unija štiti svoje građena od nepoštenih poslovnih praksi, potrošač(ic)e su ujedno educirale o tome kada se poslovna praksa trgovca smatra nepoštenom i kako se mogu zaštiti.

„POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske zahvaljuje svima koji su došli na Prvu javnu tribinu, te poziva da dođete na Drugu javnu tribina u sklopu projekta Potrošačka prava i obaveze održat će se u petak 20. rujna 2019. s početkom u 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu Duga Resa.

Projekt “Potrošačka prava i obaveze” financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta s financijskom podrškom u iznosu od 63.897,51 kn .