Marijan Fudurić: Vodovod i kanalizacija dere kožu građanima

"Tvrtka Vodovod i kanalizacija nisu tri poduzeća i ne može obračunavati tri fiksne cijene za svoje usluge. Zvao sam komunalne tvrtke u drugim gradovima iz istog sektora da se raspitam kako izgledaju njihovi računi i čudili su se onome što iznosim. 'Gospodine, mi smo jedno poduzeće, o kakve tri fiksne naknade govorite', kazali su mi u jednoj tvrtki. Vodovod i kanalizacija naplaćuje fiksni dio vodoopskrbe, fiksni dio odvodnje i fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda, što je apsurdno. Čak je i fiksni dio vodoopskrbe upitan. Na mrežnim stranicama tumače da su to troškovi koji nastaju priključenjem građevine na vodoopskrbni sustav. Pa ne priključuje se svakog mjeseca isti objekt! Taj fiksni dio iznosi 17,40 kuna. Naplaćuju i očitanje vodomjera, iako je po Zakonu o zaštiti potrošača to zabranjeno, a problematične su i naknade za obradu i izdavanje računa", kaže gradski vijećnik Živog zida

Autor: Marin Bakić

Marijan Fudurić, Karlovac, 21. 8. 2019. Foto: Marin Bakić

„Svi moraju poštovati Ustav i zakone, a Vodovod i kanalizacija, karlovačka gradska tvrtka koja ima status javnopravnog tijela, naročito, no to ne čini. U odluci Vlade Republike Hrvatske o najnižoj cijeni vodnih usluga stoji opis kako treba izgledati račun – s fiksnom i varijabilnom  cijenom, te porez na dodanu vrijednost, naknada za zaštitu voda, naknada za korištenje voda i naknada za razvoj. Dakle, država daje suglasnost samo za fiksni i varijabilni dio cijene vodnih usluga, a za odvodnju ne. Svrha fiksnog dijela računa je održavanje sustava“, kaže vijećnik Živog zida u Gradskom vijeću Karlovac Marijan Fudurić koji je na posljednjoj sjednici ovog predstavničkog tijela govorio o, kako kaže, protuzakonitom djelovanju ove tvrtke. Direktor Nikola Rogoz nije imao odgovore na Fudurućeva pitanja upućena na aktualnom satu, nego je očitovanje najavio pisanim putem.

„Neshvatljivo je da mi direktor poduzeća ne može odgovoriti na pitanja koja bi trebao znati u pola noći jer su ona vezana isključivo za poslovanje tvrtke. Drugim riječima, ne poznaje dovoljno poslovanje kada traži rok za očitovanje pisanim putem“, kaže Fudurić.

U čemu je problem?

  • Tvrtka Vodovod i kanalizacija nisu tri poduzeća i ne može obračunavati tri fiksne cijene za svoje usluge. Zvao sam komunalne tvrtke u drugim gradovima iz istog sektora da se raspitam kako izgledaju njihovi računi i čudili su se onome što iznosim. „Gospodine, mi smo jedno poduzeće, o kakve tri fiksne naknade govorite“, kazali su mi u jednoj tvrtki. Vodovod i kanalizacija naplaćuje fiksni dio vodoopskrbe, fiksni dio odvodnje i fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda, što je apsurdno. Čak je i fiksni dio vodoopskrbe upitan. Na mrežnim stranicama tumače da su to troškovi koji nastaju priključenjem građevine na vodoopskrbni sustav. Pa ne priključuje se svakog mjeseca isti objekt! Taj fiksni dio iznosi 17,40 kuna. Naplaćuju i očitanje vodomjera, iako je po Zakonu o zaštiti potrošača to zabranjeno, a problematične su i naknade za obradu i izdavanje računa.

Koliko je nezakonito uprihođeno po tim osnovama?

  • Svi fiksni dijelovi su nezakoniti, po mojem sudu. Ustavni sud bi uskoro trebao odlučiti je li i fiksni dio vodoopskrbe i odvodnje nezakonito naplaćivati s obzirom da su troškovi sustava već namireni plaćanjem varijabilnog dijela računa. Dupliraju – sve što su naveli je već u cijeni kubičnog metra vode. Jedna gospođa na Udbinji troši kubični metar vode mjesečno. Nju to stoji 11,55 kuna, a u konačnici plati 50 kuna račun jer su stavke fiksnog dijela računa 37,78 kuna. Dakle, 327 posto je fiksni dio skuplji od varijabilnog.

Naknada za razvoj je zakonit prihod?

  • Jest, ali je problematična. Tu su naknadu uveli 2010. godine umjesto naknade za investicije koja je iznosila 97 lipa, da bi naknada za razvoj iznosila 1,97 kuna. No, u izvješću o poslovanju za prošlu godinu taj prihod uopće nisu naveli i time su počinili financijski prekršaj. Ta naknada iznosi dvije kune po kubičnom metru vode, a drugim gradovima 30 lipa. Nigdje u financijskom izvještaju nema podatka gdje je ta cifra, a riječ je o milijunskim iznosima. Dakle, zamračeni su. Po odluci Gradskog vijeća Vodovod i kanalizacija do 30. travnja svake godine za prethodnu obvezna dostaviti izvješće o utrošku naplaćenih sredstava. Gdje je to izvješće? Onaj fiksni dio kojeg mogu naplaćivati naplaćuju nezakonito jer ga moraju naplaćivati po priključku, a ne po stambenoj jedinici. Zeleni neboder ima jedan priključak i plaća za njega 120 naknada, dakle 2088 kuna za održavanje vodomjera, dok imam prijatelja koji u svojoj kući ima četiri generacije i jedan priključak. Fiksni dio u zelenom neboderu od 17,40 kuna treba podijeliti na 120 stanova. Oni koji žive u višestambenim zgradama su negativno diskriminirani u odnosu na one koji žive u kućama. Koliko domovi umirovljenika imaju soba, a jedan priključak plaćaju? Koliko hoteli imaju soba, pa plaćaju samo jedan priključak ili zgrada Financijske agencije i Porezne uprave u Karlovcu.

Spomenuli ste Ustavni sud.

  • Šest je ustavnih tužbi zbog naplaćivanja fiksnog dijela jer se trošak sustava već naplaćuje u cijeni kubičnog metra vode.

Je li netko iz Karlovca tužio?

  • Mislim da nije.

Koja je argumentacija tužitelja?

  • Da je održavanje sustava, trošak radnika i očitavanja vodomjera plaćeno plaćanjem potrošene vode, a u Karlovcu se plaćaju tri fiksna dijela računa, po čemu je naš grad, po mojim saznanjima, jedinstven u Hrvatskoj.

Varijabilni dio računa je manji od fiksnog u pravilu?

  • Tako je, ali to je apsurdno. Kako se mjeri fiksni dio? Kako tvrtka zna da je taj trošak svakog mjeseca 17,40 kuna?

Po ugovoru.

  • Tko je ikad sklopio ugovor s Vodovodom i kanalizacijom? Ako je i potpisan, jednostrano je mijenjan u međuvremenu uvođenjem novih naknada bez pitanja. Cijena vodnih usluga mora osigurati povrat troškova, a ne dobit s kojom se oni hvale svake godine. Prenesena dobit Vodovoda i kanalizacije je 12,800.000 kuna, a imaju i oročeno više od 17 milijuna, dok ne znamo koliko su uprihodili na osnovu naplate naknade za razvoj jer je to zamračeno, nije prikazano u izvještaju za prošlu godinu. Obradu računa nam naplaćuju kroz fiksni dio računa. Apsurdno je da nam odvodnju naplaćuju kroz dva fiksna dijela, a još je apsurdnije što se naplatom naknade za razvoj otplaćuje kredit Europske banke za obnovu i razvoj podignut u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda. Je li proveden referendum za otplatu kredita s obzirom da se radi o doživotnom samodoprinosu?

Plaćaju Inkasator da im obrađuje i izdaje račune?

  • I to je apsurd. Prošle godine su im za to dali 1,680.000 kuna.

Zašto to rade? Ako uzmemo da u tu svrhu Vodovod i kanalizacija može zaposliti petoro radnika s godišnjom plaćom od sto tisuća kuna, uštedjeli bi više od milijun kuna.

  • Napominjem da je tvrtki Inkasator još 2006. godine Državni inspektorat zabranio naplatu „manipulativnih troškova“, to jest obradu i slanje računa te naložio povrat 740.000 kuna nezakonito stečene dobiti. Budući je Rogoz obnašao dužnost direktora u toj tvrtki morao bi to znati, a ne građanima 13 godina kasnije, kada bi poslovanje trebalo biti na daleko višem nivou, građanima naplaćivati u fiksnom dijelu obradu i slanje računa. Uz silnu rastrošnost i megalomaniju tvrtke Vodovod i kanalizacija koja ima 172 radnika, a ne privređuje ništa nego samo isporučuje ono što im priroda daje, dakle ima barem stotinu radnika viška, ostvaruje se velika dobit. Očigledno su njihove usluge preskupe i građanima se dere koža. Apsurd je veći što su tu tvrtku osnovali i podigli građani. Trebali bi poslovati na pozitivnoj nuli, a ne se hvaliti iskazanom dobiti. Vijeće za vodne usluge je 21. siječnja 2019. godine dalo Hrvatskom saboru izvješće za 2017. godinu u kojemu se navodi da se fiksni dio cijene vodnih usluga korisnicima naplaćuje po priključku, a ne po stambenoj jedinici.