SDP podržava Građansku inicijativu “Spasimo Koranu”

Naš stav je ujedno zahtjev gradonačelniku Damiru Mandiću, vladajućima u Gradu, ali i preporuka investitoru - ne ukidajte obvezu provedbe javnog arhitektonskog natječaja, poštujte propise, poštujte volju građana, ostavite plažu i dovoljno velik prostor uz slap na što su se generacije Karlovčana navikle. Poštujte javni interes i svoje sugrađane, samo tako možete dobiti njihovu podršku za ovu investiciju

Autor: Dario Janković

Povodom pokušaja bespravne gradnje zida na obali Korane kraj slapa u Karlovcu Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Hrvatske daje punu podršku Građanskoj inicijativi „Spasimo Koranu“.

Na mjestu današnjeg ugostiteljskog objekta prije Domovinskog rata je bio uspješan Hotel Korana u društvenom vlasništvu tvrtke HUP Korana. Tijekom rata oštećen je s nekoliko neprijateljskih granata, a kasnije devastiran iako nije bio na okupiranom teritoriju. Tvrtka HUP Korana je tijekom hrvatske gospodarske tranzicije propala. Devastirani hotel je nakon dugog vremena kupio sadašnji privatni investitor uz obavezu da sagradi novi hotel, što je bilo dobro prihvaćeno u javnosti i na toj lokaciji treba sagraditi novi reprezentativni hotel.

Da bi se dobila građevinska dozvola za bilo kakvu gradnju, moraju se poštovati odredbe važećeg dokumenta prostornog uređenja. Za ovu lokaciju odredbe Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca (GUP) predviđaju obvezu provođenja urbanističko-arhitektonskog natječaja kako je predložila struka, konkretno Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac. Izbjegavajući obvezu odredbe iz važećeg GUP-a o javnom urbanističko-arhitektonskom natječaju izdana je građevinska dozvola za 1. fazu rekonstrukcije postojećeg hotela (?!) upitne legalnosti nakon čega je nastao sadašnji ugostiteljski objekt s dječjim igralištem „Lana Korana“ bez smještajnih jedinica i javnih sadržaja koje svaki urbani hotel ima. Građevinsku dozvolu je gradska uprava proglasila poslovnom tajnom (?!) pa nije bila dostupna javnosti niti gradskim vijećnicima.

Prostor na kojem je bio Hotel Korana i na kojem bi se sada trebao izgraditi novi hotel je jedinstvena lokacija u gradu. Iz tog je razloga struka svojevremeno predložila obvezno provođenje javnog arhitektonskog natječaja radi dobivanja najboljeg oblikovnog i sadržajnog rješenja za ovu lokaciju kako bi to mogla biti jedna prepoznatljiva vizura grada u budućnosti. Grad Karlovac je nedavno pokrenuo izradu Izmjena i dopuna GUP-a, pretpostavljamo s namjerom ukidanja obveze provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja kako bi se investitoru, koji evidentno takvu raspravu želi izbjeći, omogućilo da radi što hoće.

Očito je da Grad Karlovac i vladajuća Hrvatska demokratska zajednica žele ukidanje obveze javnog arhitektonskog natječaja, kako bi se kasnije, kao i nebrojeno puta ranije u sličnim situacijama kad su umjesto općeg interesa branili privatne interese, sakrili iza struke i odgovornost prebacivali na tu istu struku i gradske vijećnike koji su takvu odluku donijeli. Imajući u vidu neke prethodne radnje investitora (upitnost legalnosti građevinske dozvole, nepotrebno uklanjanje dva znamenita gradska stabla – močvarnog čempresa i tise, plastične figure kao primjer lošeg ukusa) inzistiramo da za ovu lokaciju ostane na snazi odredba u GUP-u o obveznom urbanističko arhitektonskom natječaju kako bi investitor i građani dobili kvalitetno i zadovoljavajuće rješenje.

Ulagač sam po sebi može imati novaca i dobre namjere, ali rezultat iz neznanja može biti katastrofalan i zato treba poštivati struku i propise, što je u krajnosti dobro i za privatni i javni interes. Hotel većeg kapaciteta je potreban turističko-gospodarski sadržaj u gradu upravo na toj lokaciji gdje je i nekad prije rata bio uspješan hotel i nitko nije protiv njegove izgradnje.

Prema tome, naš stav je ujedno zahtjev gradonačelniku Damiru Mandiću, vladajućima u Gradu, ali i preporuka investitoru – ne ukidajte obvezu provedbe javnog arhitektonskog natječaja, poštujte propise, poštujte volju građana, ostavite plažu i dovoljno velik prostor uz slap na što su se generacije Karlovčana navikle.

Poštujte javni interes i svoje sugrađane, samo tako možete dobiti njihovu podršku za ovu investiciju.