Podržavam projekt izgradnje Hotela Korana

Gradu Karlovcu i meni kao gradonačelniku u interesu je održivi razvoj što i predstavlja ovaj jedinstveni hotel u genijalnoj viziji investitora, u biseru naše Korane, baš kao što je to i Aquatika. Valja nam čuti istinu pa sam i sam natjeran oglasiti se

Autor: Damir Mandić

Damir Mandić, foto: skrinšot), izvor: https://i.ytimg.com/vi/1r3zL9E7NZ0/maxresdefault.jpg

U cilju očuvanja i poštivanja zakonskih regulativa kao gradonačelnik grada Karlovca dužan sam reagirati na aktualne medijske istupe. Trenutno se u medijima svjesno manipulira neistinitim činjenicama u svezi projekta izgradnje hotela Korane. Gradu Karlovcu i meni kao gradonačelniku u interesu je održivi razvoj što i predstavlja ovaj jedinstveni hotel u genijalnoj viziji investitora, u biseru naše Korane, baš kao što je to i Aquatika. Valja nam čuti istinu pa sam i sam natjeran oglasiti se.

G. Davor Petračić u veljači 2011. godine Hotel Koranu procijenio je na 32.4 milijuna kuna, dok je ubrzo iza toga drugi ovlašteni procjenjitelj istu nekretninu procijenio na 15.4 milijuna kuna. Po g. Petračiću bi nekadašnje ruglo od hotela i dalje tamo stajalo. Ne zaboravimo da je u to vrijeme g. Petračić istaknuo i kandidaturu za poziciju gradonačelnika. Zaključujem kako je g. Petračić osoba koja zaustavlja sve procese razvitka i po njemu bi danas u gradu Karlovcu bilo zaposleno desetak ljudi manje (koji danas rade u ugostiteljskom objektu). G. Petračić svjesno manipulira javnost u želji da bude gradonačelnik, a sudeći prema prethodno izrečenom uopće ne vodi brigu o razvoju grada i dobrobiti građana, već se bavi politikanstvom. Sudjelovao je i na sastanku Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac na kojem je zaključeno da će od Grada tražiti dokumentaciju što znači da nas je osudio bez uvida u projekt. U potpunosti se stavio u ulogu kreatora antipoduzetničke klime te znatno narušio imidž grada.

Nadalje, g. Mario Furač, kao projektant i član Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac izbjegava kontakt s kolegama iz struke i u cijeloj priči gleda svoju materijalnu korist. G. Furač sredinom travnja prijavio je Gradu Karlovcu početak gradnje zida. Gradnja zida protivna je članku 159. Generalnog urbanističkog plana. Sukladno tome Grad Karlovac kao institucija mora reagirati. Stoga smo prisiljeni prijaviti ga mjerodavnim tijelima struke. Ovo je grubi oblik manipulacije investitora i izvrgavanje zakona protivno pravilima struke.

Gđa Tatjana Basar odradila je mnoštvo projekata u suradnji s Gradom Karlovcem te se stječe dojam da zastupa interese budućeg projektanta hotela (sebe), međutim pokazalo se da joj to nije jedini interes jer je odlučila učiniti ono što na samom početku nije odrađeno; organizirati razgovor s ljudima iz struke iza zatvorenih vrata (Društvo arhitekata, građevinara i geodeta). S obzirom da gđa Basar ima pripremljeno idejno rješenje Hotela Korane, pokušava iznaći suglasje sa svim dionicima. Zaprepašten sam i razočaran što vodi akciju kao predsjednica DAGGK-a već osam dana, a upravo taj osmi dan šalje mi mail i traži na uvid projektnu dokumentaciju. Dakle, osam dana tvrdi, a tek osmi dan traži i potvrdu svojih riječi kroz projekte koje nije ni vidjela. Prvo nas je “išamarala” pa bi sada razgovarala.

Brankica i Vladimir Petrović, autori Generalnog urbanističkog plana znaju što govori članak 159. Mislim da je onda korektno i ljudski da iza zatvorenih vrata svog kolegu, kao pravi stručnjaci i moralni ljudi, upozore na minsko polje u kojima se g. Furač nalazi. To je temelj moralnosti. No, međutim cirkusiranje u javnosti očito je cirkusiranje u javnosti bez moralnosti, a to posebno boli jer je g. Petrović član Upravnog odbora Komore arhitekata Republike Hrvatske, a gđa Petrović svojedobno je bila članica Stegovnog suda iste Komore. Pozivao sam nekoliko puta da kao struka sjednu u cilju štićenja moralnosti svoje struke i članova DAGGK-a kao i da ne naruše investicijsku klimu i imidž grada. Sada će ipak morati odlučivati o egzistenciji g. Furača kroz stegovni postupak.

Jasno i glasno zaključujem:

  1. Duboko je narušena investicijska klima i imidž grada Karlovca u RH zahvaljujući cirkusantskim nastupima većine navedenih.
  2. Vidljivo je da struka međusobno ne razgovara (moralnost).
  3. Građanske inicijative nisu otvorile komunikaciju prema Gradu prije javne komunikacije.
  4. Građanske inicijative nisu otvorile komunikaciju prema investitoru prije javne komunikacije.
  5. Građanske inicijative nisu otvorile komunikaciju prema struci prije javne komunikacije.
  6. Pokretanjem online peticije svjesno se manipulira javnošću iz čega su vidljivi politički motivi pojedinaca koji su zapravo politikantstvo.
  7. Članak 159. Generalnog urbanističkog plana zabranjuje izgradnju zida prije provedbe urbanističkog natječaja.
  8. Uvjeren sam da su građani prepoznali što je gruba manipulacija te kako se iznevjerila struka. Nakon osam dana “pljuvanja” dobio sam mail od DAGGK-a sa zahtjevom da vide dokumentaciju. Na temelju čega osam dana raspravljaju i napadaju?
  9. Kao gradonačelnik jamčim da podržavam projekt i da ću za njega osigurati 440 tisuća kuna za provedbu urbanističkog natječaja na dar gradu za 440. rođendan u dogovoru s Hrvatskom demokratskom zajednicom i partnerima koji podržavaju ideju.
  10. Misao vodilja mi je podržati projekt u skladu s održivim razvojem u jedinstvenoj vizuri naše Korane, kao što je već naša slavna Aquatika.