Potpisani Ugovori o financiranju projekata “Potrošačka prava i obaveze” i “Potrošačka školica”

Društvo „POTROŠAČICA“ i Udruga „MREŽNICA“ potpisale su s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli financijske podrške udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača za provedbu projekata udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini

Autor: Ana Smoljak

Na Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini krajem siječnja su projektne prijedloge predale organizacije koje se bave zaštitom prava potrošača. Svoje projektne prijedloge su predale i „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske i „MREŽNICA“- udruga za zaštitu potrošača Duga Resa.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je sredinom travnja donijelo odluku o dodjeli financijske podrške projektima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini. Ukupno je odobreno sedam projektnih prijedloga. Financijsku podršku dobili su projekt „Potrošačka prava i obaveze“ u iznosu od 63.897,51 kuna Društva „POTROŠAČICA“ i projekt „Potrošačka školica“ u iznosu od 47.704,55 kuna Udruge „MREŽNICA“.

Sedmog svibnja 2019. godine Društvo „POTROŠAČICA“ i Udruga „MREŽNICA“ potpisale su s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli financijske podrške udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača za provedbu projekata udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.

Provođenjem projekta „Potrošačka prava i obaveze“ stvaraju se uvjeti da građani Hrvatske kao potrošači donose ekonomski opravdane i informirane odluke. Jedno od temeljnih prava potrošača je pravo na siguran proizvod. To podrazumijeva da proizvod zadovoljava sve sigurnosne zahtjeve, odgovarajuće je označen i sadrži eventualno potrebna upozorenja. Ovim projektom Društvo „POTROŠAČICA“ želi potrošačima dati potpune i nepristrane informacije o proizvodima i uslugama na temelju kojih će moći donijeti odluku o kupnji. Tijekom provedbe projekta održat će se tri dvosatne tribine sa ciljem informiranja potrošača o njihovim pravima i obavezama. Jedna tribina bit će održana u Karlovcu, druga u Dugoj Resi, a treća tribina u Muću. Prije svake tribine sudionici će dobiti upitnik koji će popuniti prije početka. Isti taj upitnik dobit će i na kraju tribine. Tako će se zaključiti koliko je tribina utjecala na edukaciju potrošača, odnosno jesu li potrošači na tribini stekli relevantna znanja i vještine na temelju koji mogu donositi informirane odluke o kupnji proizvoda i usluge. Projekt je besplatan za ciljanu skupinu i krajnje korisnike.

Udruga „MREŽNICA“ će u partnerstvu s Društvom „POTROŠAČICA“ tijekom dvanaest mjeseci provesti devet informativno-edukativnih radionica u sklopu projekta „Potrošačka školica“. Teme radionica koje će biti održane su:
● ovrhe gdje će građanima biti pojašnjen ovršni postupak te pravna zaštita koji im stoji na raspolaganju,
● opća prava potrošača,
● prava iz javnih usluga, a osobito komunalnih usluga i usluga odvoza biorazgradivog i mješovitog otpada,
● materijalni nedostaci stvari i garancija zajedno s naknadom štete,
● suvlasnički odnosi u zgradama, s naglaskom na upravitelja i predstavnika stanara, te pričuvu i ugovore o izvođenju radova na zgradi,
● telekomunikacijske usluge i RTV pristojba,
● e-trgovina i financijske usluge,
● ravnopravnost potrošača, te
● direktni marketing trgovaca.

Radionice će se sastojati od predavanja izvoditelja i voditelja projekta te rada s potrošačima na konkretnim problemima, održavat će se jednom mjesečno a duljina trajanja radionice ovisit će o pojedinoj temi.