Ana Matan iz Polke u politiku

"Premda sam ponovo izabrana za predsjednicu, javljam vam da zamrzavam svoje članstvo u Udruzi za razvoj građanske i politčke kulture Karlovac Polka jer se planiram politički aktivirati", obavijestila je članstvo. Do izborne skupštine će njezinu ulogu preuzeti zamjenik Marin Bakić

Autor: Miroslav Katić

Premda sam ponovo izabrana za predsjednicu, javljam vam da zamrzavam svoje članstvo u Udruzi za razvoj građanske i politčke kulture Karlovac Polka jer se planiram politički aktivirati – obavijestila je članstvo Polke Ana Matan i dodala:

  • Želim se zahvaliti na dosadašnjem povjerenju i na najboljem društvu u udruzi koja djeluje kao glas razuma u Karlovcu.

S obzirom da se politički aktivirala, konkretno u Političkoj platformi “Možemo”, po sili Statuta više ne može biti član, pa tako niti dužnosnik Udruge Polka.

Svrha te statutarne odredbe, koja je prisutna od početka postojanja Polke, je da se izbjegne politička instrumentalizacija udruge koja okuplja politične osobe zainteresirane za unapređenje demokratskih standarda u Karlovcu.

A. Matan je dužnost predsjednice obavljala od 2016. godine.

Za doprinos unapređenju građanske i političke kulture u Karlovcu dobila je Medalju gradonačelnika.

Do nove izborne skupštine njezinu dosadašnju ulogu će preuzeti njezin zamjenik Marin Bakić.

Do sada je članstvo zamrznuto i jednom od osnivača Polke Davoru Petračiću nakon što se politički aktivirao.