ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

Pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama u nepovoljnom položaju

Autor: Ana Matan

Do današnjeg dana je u okviru trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” (UP.02.1.1.05) doneseno 26 Odluka o financiranju. Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj[evi] Poziva su: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Od ukupno 264 odobrenih projekata iz Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” 9 projekata se provodi na području Karlovačke županije:

  • Pomažem drugima – pomažem sebi” provodi Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Karlovac u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 7.949.162,70 HRK;
  • ZAŽELI – Program zapošljavanja na području općine Bosiljevo” provodi Općina Bosiljevo u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.923.200,00 HRK;
  • ZAŽELI na području grada Ozlja, općina Kamanje, Žakanje i Ribnik” provodi Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Ozalj u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 2.034.345,66 HRK;
  • ZAŽELI na području grada Ogulina i općina Tounj i Saborsko” provodi Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Ogulin u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 2.505.836,88 HRK;
  • POMOĆ ZAJEDNICI – ZAŽELI” provodi Općina Josipdol u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 3.251.950,00 HRK;
  • Zaželi – Općina Plaški” provodi Općina Plaški u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 4.465.716,00 HRK;
  • Spas u zadnji čas – ZAŽELI” provodi Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Duga Resa u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 3.430.443,08 HRK;
  • Pomoć ženama, žene pomažu” provodi Ženska udruga Katarine Josipdol u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.650.143,20 HRK;
  • ZaŽeli Krnjak” provodi Općina Krnjak u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 2.671.761,72 HRK.

Kroz navedenih 9 projekata bit će zaposleno preko 150 žena na 24 mjeseci koje će brinuti o više od 650 krajnjih korisnika. Stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni  udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske. Dakle, projekti iz trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” (UP.02.1.1.05) financirani su u 100% iznosu prihvatljivih troškova.

Dana 30. siječnja 2019. godine voditeljica projekta Ana Smoljak predstavila je projekt “Mi Uspjeti Ćemo (MUĆ)” vrijednosti 3.336.262,45 HRK, kojeg provodi Općina Muć s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalni ured Split i Centrom za socijalnu skrb Split. Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicima ranjivih skupina. Ciljana skupina ovog projekta su 15 žena starijih od 50 godina koje će se brinuti o 75 krajnjih korisnika. S ciljem povećanja zapošljivosti te mogućnosti za ostanak na tržištu rada, zaposlene žene proć će program obrazovanja i steć će vrijedno radno iskustvo i osjećaj korisnosti, a neke od njih će steći tijekom ovih dvije godine i prvi uvjet za mirovinu. Kroz aktivnosti projekta utjecat će se, ne samo na aktivaciju i promicanje zapošljavanja žene u nepovoljnom položaju, već i na prevenciju prerane institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, njihovu socijalizaciju te će im se olakšati život u vlastitom domaćinstvu, a samim time će se utjecati i na poboljšanje kvalitete života, odnosno na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.

Više informacija o EU projektima možete pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr