Polkagent report: SDP prespavao aktualac Gradskog vijeća Karlovca

Nezavisni gradski vijećnik Davor Petračić smatra da cijena grijanja preko Gradske toplane mora biti 40 posto niža te da je Grad pokazao da je odustao od toplane, jer se mnoge škole i ustanove isključuju sa centralnog toplinskog sustava

Autor: Nikola Badovinac

Dvanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca održana je 29. svibnja. Zanimljivost ove sjednice je da je ovo prva na kojoj nije bio prisutan gradonačelnik Damir Mandić. Bio je odsutan zbog zdravstvenih problema. „Zli“ gradski jezici kažu da unutar vladajuće partije, Hrvatske demokratske zajednice, ima sukoba pa de je možda i zbog toga bio odsutan. U svakom slučaju želimo gradonačelniku puno zdravlja, jer treba od Karlovca napraviti grad ugodan za život svima, a ne samo „njima“.

Ova sjednica je imala 29. točaka dnevnog reda, a najzanimljivije su bile Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu s projekcijama za razdoblje od 2019. – 2020. godine

i Odluka o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu. Te točke su pratile izmjene i dopuna raznih Programa vezanih uz Proračun.

Kod rasprave o dnevnom redu javio se za riječ nezavisni vijećnik Davor Petračić. Ponovio je da je ovo dnevni red bez sistemski bitne točke, ali s formalno važnima, i to ga brine. Postavio je pitanje zašto nema godišnjih izvještaja gradskih tvrtki. Dodao bi da je poprilično čudno da ih već nije bilo na dnevnom redu kako je to ranije bilo i uobičajeno. Trebamo li sumnjati u nešto?

Zanimljivost je da je s dnevnog reda skinuta točka usvajanja skraćenog zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća. Netko ga je zaboravio priložiti uz pisani materijal, ali vijećnicima je bio dostupan na stanicama Grada.

Kao i svaki puta, dnevnom redu je prethodio Aktualni sat.

Vijećnici su izlazili sljedećim redoslijedom: HDZ-Živi zid-HDZ-HDZ-NL Davora Petračića-Živi zid. Neobično je da se vijećnici iz redova Socijaldemokratske partije Hrvatske ne javljaju na aktualnom satu. Prisjećam se izglasavanja proračuna za 2018. godinu za koji su i SDP i Nezavisna lista Davora Petračića bili suzdržani. Možda to pravda SDP-ovu uspavanost? Možda im je odlična politika koju provodi HDZ.  HDZ-ovi predstavnici u Gradskom vijeću su očekivano postavljali pitanja gdje su pročelnice predstavljale gradske projekte. Nisam ljubitelj naručenih pitanja, pa ih nemam ni običaj komentirati. Meni nitko nije trebao pisati pitanja kada sam bio gradski vijećnik. Ako živiš u ovome gradu, onda i razmišljaj o njemu. Gradski vijećnik ne bi trebao biti nečiji ukras.

Vijećnik Živog zida Čedomir Tatalović, koji redovito postavlja pitanja o Gradskoj toplani, je postavio pitanje o čišćenju njezinog dimnjaka te o izmjeni vrelovoda. Direktorica te gradske toplinarske tvrtke Ivana Fočić je odgovorila da trenutno traje natječaj za čišćenje dimnjaka i kotlova. Spomenula je da će se ove godine sanirati 1,2 kilometara vrelovoda i da se nije odustalo od izmjene cjelokupne mreže. Stručnjaci preporučuju da se izmjeni 75 posto vrelovoda te za to postoji mogućnost dobivanja sredstava iz fondova Europske unije. Nismo dobili informaciju prema čijem elaboratu je donesen taj zaključak niti koji je hodogram prijave na natječaj i općeniti hodogram rješavanja gradskog vrelovoda.

Vijećnik Petračić je pitao je li Grad odustao od Gradske toplane kao neperspektivne tvrtke. Odgovarao mu je zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak. Odgovorio je kako i da želi, Grad ne može odustati od te tvrtke koja grije osam tisuća korisnika zbog regulative Europske unije. Od dogradonačelnika smo saznali da je izrađena studija izmjene vrelovoda te da se radi na pribavljanju financija. Nadam se da će neki vijećnik detaljnije postaviti pitanje o studiji i hodogramu. Navodno studija kaže da bi izmjena 75 posto vrelovoda stajalo 70 milijuna kuna, a izmjena najkritičnijih 14 kilometara bi koštala 40 milijuna. Postoje dva moguća izvora financiranja – jedan norveški fond i sredstva iz EU. Norveški fond veže i pilot projekt ispitivanja geotermalne energije. Petračić smatra da cijena grijanja preko Gradske toplane mora biti 40 posto niža te da je Grad pokazao da je odustao od toplane, jer se mnoge škole i ustanove isključuju sa centralnog toplinskog sustava.

Pitao je dalje je li ukinuta odluka gradonačelnika o zabrani zapošljavanja. Pa to svi znamo da je, jer je najavljeno da će trajati do kraja 2017. Nje je zapravo niti bilo, jer je bilo puno zapošljavanja. Gradonačelnik je nekog lagao. Možda nas koji nikada nećemo glasati za njega? Svoje glasače nije jer oni više godina pokazuju da glasaju iz koristi, a puno manje iz uvjerenja. Službeni odgovor je da je zabrana ukinuta, jer su direktori gradskih firmi tražili dozvolu za zapošljavanje kako bi uspjeli realizirati projekte, a obveza direktora je javno objaviti natječaje za radna mjesta.

Po pitanju tehnologije reciklaže saznali smo da Grad radi na sortirnici te da je natječaj otvoren. Zemljište za kompostanu je pronađeno te se radi elaborat zaštite okoliša. Mislim da bi bilo zanimljivo pogledati što točno zakon kaže o kompostanama. Eto još jednog hinta za nečije vijećničko pitanje.

Vijećnik Petračić zna svašta izjaviti i predložiti pa mi je bila odlična izjava zamjenika gradonačelnika Mrzljaka: „Petračić sipa ideje koje su simpatične, ali za sve to treba novac“.

Živozidaš Filip Jarnjević je postavio pitanje o kinu Edison, koja će mu biti namjena i kada će biti vidljivi konkretni radovi. Odgovorila je zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić. Kino Edison će biti kino. Projekt će povezati više kulturnih dobara. Povezat će film, kongresni turizam te to povezati s audio i video djelatnostima te festivalima. Edison ima građevinsku dozvolu. Izrađuje se izvedbeni projekt koji je važan kako bi ga prijavili na natječaj za kulturnu baštinu u funkciji turizma. Ne zna se kada bi natječaj trebao biti otvoren, ali prema najavama iz ministarstava kulture i regionalnog razvoja to bi trebalo biti do kraja godine.

Spomenut je i projekt revitalizacije Hrvatskog doma. Grad ga je prijavio na natječaj Europske komisije i od 184. prijavljena jedan je od dva iz Hrvatske. Projekt predviđa građevinsku rekonstrukciju Hrvatskog doma te inovativni inkubator za zajedničku suradnju školaraca, studenata i tvrtki.

Od vijećnika Jarnjevića smo saznali da niti jedno karlovačko obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nije certificirano, odnosno niti jedan nema certifikat da je proizvođač već da samo trguju robom. Zamjenica gradonačelnica je odgovorila da Grad organizira sastanke u smjeru da OPG-ovi dobiju traženi certifikat.

Nešto o dvije najvažnije točke dnevnog reda:

Točka 2.: Odluka o raspodjeli viška prihoda i primitaka proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu:

Ovime se utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu u iznosu od  8.276.897,43 kune. U ostvarenom višku prihoda od 8.279.897,43 kune strogo namjenski prihodi iznose 4.124.178,10 kuna, a ostatak u iznosu od 4.155.719,33 odnosi se na takozvane opće prihode. Višak prihoda generiran je iz više razloga (veći opći prihodi, veći prihod od komunalnog doprinosa i slično). Nenamjenski višak odnosno višak takozvanih općih prihoda namjenjuje se u cijelosti za stjecanje dugotrajne imovine (izgradnja sustava oborinske odvodnje, za izradu projektne dokumentacije…). Višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 1.771.884,18 kuna raspoređen je u skladu s namjenom prihoda ostvarenih u 2017. godini koje proračunski korisnici nisu utrošili u 2017.godini.

Točka 3.: Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu s projekcijama za razdoblje od 2019. – 2020. godine:

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca predlaže se proračun u iznosu 303.217.191 kuna, što je povećanje za 37.410.046 kuna odnosno za 14 posto u odnosu na početni proračun. Ovo je prvi puta da je gradski proračun probio granicu od 300 milijuna kuna.

Značajnije promjene koje su donijele prve izmjene i dopune proračuna:

  • kapitalne pomoći Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu od 879.376 kuna
  • naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 7.450.178 kuna, što je za 1.455.022 kuna ili 16,3 posto manje u odnosu na iznos planiran Proračunom Grada Karlovca za 2018.
  • planirani rashodi za građevinske objekte povećani za 5.384.609 kuna i novi plan iznosi 50.572.859 kuna, najveći iznos planiranog povećanja rashoda se odnosi na izgradnju pristupne prometnice CGO Babina gora koja je planirana u iznosu od 8.596.109 kuna i na izgradnju mosta Hrnetić – Velika Jelsa koja je planirana u iznosu od 16.200.000 kuna
  • rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećani su za 24.662.905 kuna i novi plan iznosi 37.272.405 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Grabrik koji su planirani u iznosu od 17,8 milijuna kuna
  • izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti planirani su u iznosu većem za 102.339 kuna, a odnose se na otplatu obveza Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ prema Gradu. Ima li to veze sa slučajem pronevjere u toj ustanovi u kulturi?
  • kino Edison; planirani su rashodi u iznosu od 317.000 kuna, što je povećanje za 104.500 kuna u odnosu na planirano Proračunom za 2018. godinu, a namijenjeno je izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju ovog objekta
  • projekt Karlovac II planiran je u iznosu manjem za 9,2 milijuna kuna i predlaže se u iznosu od 3.762.332 kuna, a sredstva se odnose na uređenje komunalne infrastrukture (oborinska odvodnja, nogostupi, autobusna ugibališta, i drugo) po pojedinim naseljima Karlovca kao i na dovršetak izrade projektne dokumentacije
  • obnova Zvijezde; predloženo je povećanje rashoda za 5.000 kuna i novi plan je 545.000 kuna, a predloženo povećanje rashoda se odnosi na plaćanje vodnog doprinosa i na troškove projektne dokumentacije