Poziv na tribinu pod nazivom “Upoznaj me bolje”

Samozastupnici Karlovačke županije pozivaju na skup u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić

Autor: Ana Smoljak

U okviru programa “Mreža samozastupnika Hrvatske – potpora za aktivan i uključen život u zajednici” koji provodi Udruga za samozastupanje u partnerstvu s Centrom za pružanje usluga u zajednici Ozalj uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizira se tribine “Upoznaj me bolje” u Gradskoj knjižnici “Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu u srijedu s početkom u 17 sati.

“U ovomm trenutku, kada svakodnevno svjedočimo otvorenim pozivima na bojkot i odbacivanje dijelova ili čak cjelokupne Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, važno je poslati jasnu poruku koliko je takva praksa neodgovorna i štetna. Sve osobe s invaliditetom imaju pravo živjeti u zajednici sa svim ostalim građanima i biti uključeni u svoje lokalne zajednice. Segregacija, izolacija i život u sjeni i tišini nisu nam više prihvatljivi”, poručuju organizatori.

Na tribini će se predstaviti i nova, lako razumljiva, brošura koju su izradile osobe s intelektualnim teškoćama “Konvencija o pravima osoba s invaliditetom – Članak 12: Jednakost pred zakonom”. Ovaj iznimno važan članak Konvencije govori o tome kako sustavna praksa lišavanja i ograničavanja poslovne sposobnosti koja se primjenjuje prema osobama s invaliditetom predstavlja izravan udar na njihovo temeljno ljudsko pravo na jednakost pred zakonom.

U Hrvatskoj je trenutno gotovo 20.000 osoba lišeno poslovne sposobnosti od čega je negdje oko 18.000 osoba koje su u potpunosti lišene poslovne sposobnosti. Ove brojke su zabrinjavajuće jer  razmjerno broju stanovnika ovo je gotovo najveći udio osoba koje su lišene poslovne sposobnosti u cjelokupnom stanovništvu u EU. U srijedu će biti ispričano i nekoliko upečatljivih životnih priča samozastupnika karlovačke županije koji su nakon dugogodišnjeg boravka u institucijama dobili priliku i podršku za život u Karlovcu i drugim lokalnim zajednicama Karlovačke županije.