Nastavlja se projekt “Otisnuti pokreti” udruge Carpe diem

Carpe diem poziva na sudjelovanje u kreativnim, poučnim i zabavnim radionicama

Autor: Denis Mikšić

Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih “Carpe diem” s partnerima provodi projekt “Otisnuti pokreti – uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu” ukupne vrijednosti 832.676,58 kuna kojeg je Europska unija sufinancirala iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 707.775,10 HRK.

Projektni tim poziva mlade osobe u dobi od 15 do 25 godina da se prijave na kreativne, poučne i zabavne radionice:

  • keramoskulpture
  • umjetničke i primijenjene grafike
  • suvremenog plesa.

Radionice keramoskulpture i umjetničke i primijenjene grafike održavat će se jedanput tjednu u trajanju od tri sata na adresi Ivana Mažuranića 6, Karlovac. Dok će se radionice suvremenog plesa održavati na Trgu bana Petra Zrinskog 15, Karlovac dvaput tjedno u trajanju od dva sata.

Prijavite se na otisnutipokreti@carpediem.hr do 10. travnja 2018. godine.