Predstavljanje ESF projekta Otisnuti pokreti

Uključivanje u umjetničke radionice kroz radionice keramoskulpture, radionice grafike i radionice suvremenog plesa

Autor: Denis Mikšić

„CARPE DIEM Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih“ s partnerima „Udrugom likovnih stvaralaca Zaprešić“, „Centrom za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E.“ i „Gradskim muzejem Karlovac“ danas su u Centru za mlade u Grabriku predstavili EU projekt „Otisnuti pokreti – uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu“ koji traje od 8.veljače 2018. do 7. veljače 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 832.676,58 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 707.775,10 HRK (85%). Preostalih 15% je financirano iz sredstava Državnog proračuna.

Projekt „Otisnuti pokreti – uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu“ bavi se socijalnim uključivanjem mladih u nepovoljnom položaju kroz razvoj kreativnih i socijalnih vještina i znanja. Putem umjetničkih radionica, posjeta galerijama, muzejima i Akademiji likovne umjetnosti i susreta s eminentnim hrvatskim umjetnicima. Ciljana skupina 32 mladih iz sustava socijalne skrbi, mladih nezaposlenih i ostalih mladih imat će priliku razviti dodatne kompetencije te će im se osigurati bolji pristup kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.

Ciljana skupina ovog projekta su mladi u dobi od 15 do 25 godina, njih ukupno 32 s naglaskom na mlade iz sustava socijalne skrbi. Projekt ciljanoj skupini pruža mogućnost uključivanja u umjetničke radionice koje su usmjerene na razvoj kreativnosti (kiparstvo, umjetnička grafika i suvremeni ples) ali i stjecanje određenih znanja i vještina koje će im koristiti na tržištu rada (primijenjena keramika i grafika – sitotisak). Nakon provedenih aktivnosti polaznici radionica bit će educirani o primijenjenoj umjetnosti te će moći, ako to žele, u budućnosti pokrenuti poduzetničku djelatnost u ovom području.

Specifični cilj je pridonijeti razvoju individualnih sposobnosti sudionika – mladih u nepovoljnom položaju i njihovoj boljoj integraciji u društvo kroz kreativne i umjetničke aktivnosti te im omogućiti bolji pristup kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Stoga će tijekom provedbe projekta ciljana skupina posjetiti Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu – odjel grafike, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Gliptoteku u Zagrebu, sudjelovati na otvorenjima izložbi u galeriji Vjekoslav Karas u Karlovcu i susresti se s umjetnicima te će posjetiti Platformu mladih koreografa i Tjedan suvremenog plesa.

Tijekom 9 mjeseci akademska kiparica Irena Škrinjar provodit će 35 radionica keramoskulpture. Radionice će se održavati jednom tjednom u trajanju od tri sata. Radionice će obuhvatiti crtanje po modelu, razradu ideja u crtežu za slobodnu keramoskulpturu, rad na lončarskom kolu, izradu raku keramike, uvod u industrijski dizajn, izrada skica i modela u glini i slično. Mladi će biti upoznati sa suvremenim likovnim djelima i njihovim vrijednostima, bit će poučeni u likovnim tehnikama olovke, tuša i akrila /crteža i gline, gipsa / skulpture te realizaciji svojih likovnih ideja u tim tehnikama.

Kroz devet mjeseci magistar edukacije likovne umjetnosti Šimun Tolić provodit će 35 radionica grafike, 20 radionica planirano je  za umjetničku grafiku u tehnikama: linoreza, bakropisa i algrafije, 15 radionica planirano je za primijenjenu grafiku u tehnici sitotiska uz korištenje photoshopa. Polaznici će na radionicama svladati sljedeće vještine: grafički crtež, linorez, bakropis, algrafija i sitotisak. Rezultati radionica: stjecanje znanja, upoznavanje, uočavanje, razumijevanje i usvajanje likovnog jezika; usvajanje rada s likovno-tehničkim sredstvima i likovnim tehnikama, susret i upoznavanje s likovnim djelima, razvijanje sposobnosti: senzorne, izražajne, praktične, intelektualne razvijanje psihofizičke funkcije: percepcija (vizualna), vizualno pamćenje, mišljenje, mašta.

Također tijekom 9 mjeseci provodit će se radionice suvremenog plesa a provodit će ih samostalna plesna umjetnica Melita Spahić Bezjak. Planirano je 40 radionica koje će se provoditi dvaput tjedno u trajanju od dva sata i obuhvatit će tri cjeline: radionice plesne improvizacije, kontakt improvizacije i suvremenog plesa. Sudionici će se upoznati s novim trendovima u suvremenom plesu i uvježbati će nove tehnike te će se uključiti  u programe vertikalnog plesa s jedinstvenim vještinama visoke estetske vrijednosti.

S ciljem boljem upoznavanja s umjetnošću ali i stvaranja publike, pripadnici ciljane skupine sudjelovat će na 5 otvorenja izložbi likovnih umjetnika koje će organizirati „Gradski muzej Karlovac“. Dogovorena su tri susreta s umjetnicima koji će izlagati svoja djela u galeriji te će tijekom tih susreta pripadnici ciljane skupine moći razgovarati s umjetnicima, doznati iz prve ruke kako se stvaraju djela i slično. Također, za njih će biti organizirane radionice koje će provoditi navedeni umjetnici.

Da bi projekt imao što bolji učinak na lokalnu zajednicu organizirat će se završno događanje za širu javnost kako bi se predstavilo javnosti sve što se radilo tijekom projekta. Na završnom događanju, koje će se održati u „Gradskom muzeju Karlovac“, pripadnici ciljane skupine s voditeljima radionica organizirat će izložbu i plesnu predstavu.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati voditeljicu projekta Anu Smoljak na ana.smoljak@carpediem.hr

Više informacija o EU projektima možete pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr