Društveni povrat ulaganja – SROI

Skraćenica SROI dolazi od engleskog naziva Social Return on Investment. Međutim, što je to društveni povrat ulaganja? To je okvir za mjerenje i računovodstvo šireg koncepta vrijednosti s kojim se nastoji smanjiti nejednakost i degradacija okoliša te poboljšati dobrobit uključivanjem društvenih, ekoloških i ekonomskih troškova i koristi. SROI mjeri promjenu na način koji je relevantan za ljude ili organizacije koji ih doživljaju ili njima pridonose. Dakle, govori o tome kako se stvara promjena mjerenjem društvenih, ekoloških i ekonomskih ishoda i koristi se novčanim vrijednostima kako bi ih se prikazalo

Autor: Ana Smoljak

Radionica „Uvod u SROI“ u organizaciji ACT Grupe, Učilišta za društvenu ekonomiju i Social Value International održana je u petak 16. veljače 2018. godine u Zagrebu. Na radionici je objašnjeno što je društveni utjecaj i zašto ga je važno mjeriti. Javlja se sve veća potreba za objašnjavanjem društvene, ekonomske i ekološke vrijednosti koja proizlazi iz projektnih aktivnosti. Razumijevanje i upravljanje vrijednostima kao što su impact (utjecaj), returns (povrat), benefit (korist) i value (vrijednost) postaje sve važnije za javni, privatni i civilni sektor. Sve to znači da je jako važno da postoje neke dosljednosti i zajednički jezik kada govorimo o vrijednosti. Iz tog razloga nastao je skup načela unutar okvira koji je osmišljen kako bi pomogao u postizanju te dosljednosti, a koji istovremeno uzima u obzir ono što je bitno različito za različite ljude u različitim situacijama i kulturama. Taj skup načela je SROI.

Skraćenica SROI dolazi od engleskog naziva Social Return on Investment. Međutim, što je to društveni povrat ulaganja? To je okvir za mjerenje i računovodstvo šireg koncepta vrijednosti s kojim se nastoji smanjiti nejednakost i degradacija okoliša te poboljšati dobrobit uključivanjem društvenih, ekoloških i ekonomskih troškova i koristi. SROI mjeri promjenu na način koji je relevantan za ljude ili organizacije koji ih doživljaju ili njima pridonose. Dakle, govori o tome kako se stvara promjena mjerenjem društvenih, ekoloških i ekonomskih ishoda i koristi se novčanim vrijednostima kako bi ih se prikazalo.

Društveni povrat ulaganja (SROI) koji je razvijen unutar društvenog računovodstva i cost-benefit analiza temelji se na sedam načela:

  • uključiti dionike,
  • razumjeti što se mijenja,
  • vrednovati stvari koje su važne,
  • uključiti samo ono što je materijalno,
  • bez pretjerivanja,
  • transparentnost,
  • provjeriti rezultat.

Budući da je radionica „Uvod u SROI“ bila uvod na dvodnevnu radionicu koja se treba održati za par mjeseci, na njoj se je prošlo kroz faze i procese mjerenja društvenog utjecaja – određivao se opseg i identifikacija ključnih dionika, mapirao se utjecaj, evidentirao i vrednovao učinak, utvrđivao utjecaj, i tako dalje. Utvrđivanje opsega i identifikacija ključnih dionika je važna faza jer se njom određuju jasne granice o tome što će SROI analiza obuhvatiti, tko će biti uključen u proces i na koji način.

Vodič kroz SROI besplatno se može skinuti s web stranice: http://www.socialvalueuk.org/resource/a-guide-to-social-return-on-investment-2012/.